< DAMLAMA SULAMADA KARLILIK | ziraat fakültesi | Tarım haberleri Son dakika tarım haberleri

DAMLAMA SULAMADA KARLILIK
26 Haziran 2010 Cumartesi Saat 10:58
Sulama suyunun, filtre edilerek süzüldükten sonra, eriyebilir gübre ile veya gübresiz olarak toprak yüzeyine veya içine damlalar halinde, düşük basınçla (1-2 Atım.) verilmesine damla sulama denir.

DAMLA SULAMA YÖNTEMİNİN YARARLARI

• Su uygulama randımanı % 90 ile % 95 gibi yüksektir • Bitkilerde bitki sıra aralarının sulanmaması ve kuru kalması nedeniyle yabancı ot gelişimi azalmakta, bitki hastalık ve zararlılarının gelişmesi önlenmekte, yabancı ot mücadelesi daha başarılı olmakta ve mücadele ilaçlarından tasarruf sağlamaktadır.

Diğer sulama yöntemlerine göre sulama ve gübreleme işçiliği yok denecek kadar azdır

• Bu yöntemde tuzlu sular sık aralıklarla toprağa verilmezse, toprak suyundaki tuz miktarı aşırı düzeye ulaşmaz ve bitkilerin tuzdan zarar görmesi önlenir.

• Damla sulaması, plastik örtüler altında yetiştirilen bitkiler için çok uygundur. Çünkü lateral borular plastik örtüler altına yerleştirilebilir.

• Eğimli arazilerde diğer sulama yöntemlerine göre su ve toprak kaybına yol açmaksızın daha başarılı ve kolay bir şekilde uygulanabilir.

• İstenilen miktarda su, hemen hemen eşit bir dağılımla kök bölgesine verildiği için diğer yöntemlere göre % 20-100 arasında değişen oranlarda verim artışı sağlanarak kaliteli ürün elde edilebilir.

• Bitki gelişme dönemini kısaltarak turfandacılığa büyük yarar sağlamaktadır.

• Kontrollü sulama yapılarak bitki besin maddelerinin kök bölgesinden yıkanmasına engel olur.

• Düşük basınçta çalıştığından enerji tasarrufu sağlar

DAMLA SULAMA SİSTEMİNİN UNSURLARI

1. Pompa Ünitesi (Su kaynağı)

2. Denetim Ünitesi

a. Filtre

b. Gübre Tankı

c. Su sayacı - Basınç düzenleyicisi

d. Yardımcı Parçalar (Vanalar, Bağlantı parçaları v.b.)

3. Boru hatları ve damlatıcılar

HANGİ BİTKİLER DAMLA SULAMA YÖNTEMİ İLE SULANABİLİR?

• Sıraya ekilen veya dikilen sebzeler (domates, biber, marul, brokoli, salata, soğan gibi), çiçek yetiştiriciliği,

• Meyve ağaçları ve bağ

• Sıraya ekilen bazı tarla ürünleri (ayçiçeği, mısır, patates, pamuk gibi)

DAMLA SULAMA SİSTEMİNİN MALİYET UNSURLARI

Damla sulama sistem maliyet unsurları başlıca iki kısımdan meydana gelmektedir. Bunlar:

• Sabit sistem yatırım masrafları (5-10 yıllık)

• İşletme masrafları (yıllık)

Eskişehir Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü tarafından 2006 Yılı birim fiyatlarına göre damla sulama yöntemi ile domates yetiştiriciliğinde 10 dekar alan için yapılan maliyet analizlerine göre, damla sulama sisteminin unsurları:

Sabit Sitem Maliyeti: 7.000 YTL (10 yıllık)

İsletme Masrafları : 12.000 YTL (yıllık)

Toplam 19.000 YTL'dir

Eskişehir merkez ilçede domates yetiştiriciliği yapılacak 10 dekarlık bir arazi için sabit yatırım ve yıllık işletme masraf unsurları 2006 yılı birim fiyatlarına göre Çizelge 1 ve 2'de verilmiştir.

Çizelge 1. Damla sulama yöntemi ile 10 dekar domates

yetiştiriciliğinde sistemin tesis masrafları (2006 yılı)*

Sabit Yatırım Unsurları

Birimi

Miktarı

Birim Fiyatı (YTL)

Tutarı (YTL)

Tutarı (%)

Motopomp

adet

1

3326,0

3326

47,01

Damla sulama sistemi <1)

adet

1

750,0

750

10,60

Ana boru hattı (0 75 mm)

m

100

3,0

300

4,24

Damla sulama borusu (016 mm)

m

10.000

0,24

2400

33,92

Diğer (mini vana, kör tapa vs)

299

4,23

TOPLAM

7075

100

(*) Fiyatlar, yeni, kullanılmamış malzemeler üzerinden ve KDV dahil hesaplanmıştır.

(1) Damla sulama sistem unsurları, gübre tankı+kum çakıl filtre tankı+basınç ölçerden meydana gelmektedir.

Çizelge 2. Damla sulama yöntemi ile domates yetiştiriciliğinde 10 dekar arazinin yıllık işletme masrafları (2006 yılı)

İşletme Masrafları

Birimi

Miktarı

Birim Fiyatı (YTL)

Tutarı (YTL)

Tutarı

(%)

Arazi kirası

ha

1

100

1000

8,30

Toprak işleme (2 kere)

ha

1

60

600

4,98

Fide

adet

20.000

0.15

3000

24,89

Fide dikimi

kişi/gün

10

20

200

1,66

ilaç

kutu

2

35

70

0,58

ilaçlama (2 kere)

kişi/gün

2

20

40

0,33

Çapalama+ Boğaz doldurma (3 kere)

kişi/gün

30

20

600

4,98

Gübre*

kg/ha

300

0,400

120

1,00

Ürün nakliyesi

ton

100

10

1000

8,30

işçilerin nakliyesi

kişi/gün

115

20

2300

19,08

Su maliyeti

ha

1

800

800

6,64

Sulama maliyeti**

ha

1

40

40

0,33

Amortisman

1040

1040

8,63

Sigorta

1245

1245

10,33

Toplam

12055

100,00

(*)Gübre maliyeti 20-20-0 kompoze gübre esas alınarak hesaplanmıştır

(**)Sulama maliyeti, kullanılacak enerji (örnekte mazot) ve sulama işçiliği unsurlarından meydana gelmektedir.

DAMLA SULAMA YÖNTEMİ VE UYGULAMALARI

Örnek 1. 2003-2005 yıllan arasında Eskişehir Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü tarafından domateste damla sulama yöntemi kullanılarak yürütülen, her sıraya bir lateral (damla sulama borusu) hattı ve 100x50 cm dikim normunda oturak domates (Dual çeşidi) kullanılarak yapılan araştırmanın sonuçlarına göre:

• Domatesin yıllık su tüketimi 660 mm,

• Ortalama verim 100.6 ton/hektar,

• Brüt gelir 25.150 YTL/ha (0.250 YTL/kg satış fiyatı ile)

• Net toplam gelir 12.073 YTL/hektar'dır.

Örnek 2. Konya'da dane mısır yetiştiriciliği yapılan 40 dekarlık bir arazide damla sulama yöntemi sulanmıştır, iki sıraya bir lateral gelecek şekilde yapılan uygulama sonuçlarına göre 672 mm sulama suyu uygulanmış ve 1000 kg/da verim elde edilmiştir (Türkiye ortalaması 420 kg/da'dır).

Örnek 3. Çanakkale'de Ziraat 900 çeşidi kiraz yetiştiriciliği yapılan 10 dekarlık bir arazide damla sulama yöntemi ile 160 mm sulama suyu ve 20 KWH enerji harcanmış, 3000 kg/da verim elde edilmiştir. Harcanan enerji miktarı salma sulamaya göre dörtte bir oranında olmuş, ilaç ve gübre maliyeti yarı yarıya azalırken, verimdeki artış % 25 daha fazladır.

Örnek 4. Konya'da kuru fasulye yetiştiriciliği yapılan 62,5 dekarlık bir arazide damla sulama yöntemi kullanılarak 200 mm sulama suyu ile 29 litre mazot tüketilerek 575 kg/da verim elde edilmiştir. Yağmurlama sulama ile 73 litre tüketilerek yapılan yetiştiricilikte 640 mm su ile 275 k/da verim elde edilmiştir. Damla yöntemi ile sağlanan tasarruf, yağmurlama yöntemine göre birim alan başına kullanılan sulama suyu 440 mm daha az, tüketilen enerji miktarında % 60, gübre maliyetinde % 20, ilaç maliyetinde % 33, sulama işçiliğinde % 100 oranlarında gerçekleşirken verimdeki artış % 109 daha fazla olmuştur.

Örnek 5. Nevşehir'de Mortona çeşidi kullanılarak patates yetiştiriciliği yapılan 44 dekarlık bir arazide yağmurlama ve damla sulama yöntemleri kullanılmış; yağmurlama yöntemi ile 4375 kg/da, damla yöntemi ile 5625 kg/da verim elde edilmiştir. Damla sulama yöntemi ile elde edilen sonuçlar, yağmurlama yöntemine göre harcanan su miktarında % 117, enerji miktarında % 138, gübre maliyetinde % 54, ilaç maliyetinde % 83, sulama işçiliğinde % 100 tasarruf s

Bu yazı toplamda 14749 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
ankara escort ankara escort bayan escort bayan porno izle ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort