17 Temmuz 2024 Çarşamba Saat 19:25


Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)Ziraat Fakültesi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)Ziraat Fakültesi

Tarihçe

Çukurova, ülkemizin en verimli bölgelerinden birisidir. Tarım ve sanayi yönünden olağanüstü güce sahip bu yörede, başlangıçta bir Ziraat Fakültesi, daha sonra da bölge ve ülke gereksinimlerine uygun diğer fakülte ve bilimsel kuruluşların oluşturulmasına yönelik girişimlerin tarihi 1960’lı yıllara kadar gitmektedir.1961 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi (AÜZF) Dekanı Prof. Dr. Arif AKMAN başkanlığında, Çukurova’da Ziraat Fakültesi Kuruluşu ile ilgili ilk girişimden bir sonuç alınamamıştır.

Adana’da Ziraat Fakültesi kurulabilmesi için ikinci girişim 1967 yılında başlatılmıştır. 26.01.1967 tarihinde Ankara Üniversitesi Z.F. Dekanı Prof. Dr. Sabahattin ÖZBEK’in önerisi ve genel kurul kararı ile Adana’ da yeni bir Ziraat Fakültesi kurulması kararlaştırılmış ve 31.03.1967 tarihinde A.Ü. Senatosu tarafından onaylanmıştır. 06.05.1967 tarihinde kararın Milli Eğitim Bakanı tarafından onanması sonucunda 25.05.1967 tarihinde A.Ü.Z.F.’de görev yapan 6 profesör ve 2 doçent kurucu olarak görevlendirilmiş, 21.06.1967 tarihinde senato temsilcileri seçilmiş ve ilk yönetim kurulu oluşturulmuştur. 03.02.1969 tarihinde TBMM’de kuruluş yasası kabul edilmiş, 13.02.1969 tarihinde kuruluş kadroları ve 12.02.1970 tarihinde de ilk bütçesi onaylanmıştır. 17.03.1970 tarihinde kürsüler kurularak yöneticileri seçilmiş ve ilk asistanlar ile memurlar alınmıştır. Öğretim ve sınav yönetmeliği kabul edilerek 30.07.1970 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır.

Fakültenin kuruluş aşamasında ve ilk kurulların oluşmasında etkin görev alan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin değerli öğretim üyeleri; Prof. Dr. İ. Akif KANSU, Prof. Dr. Macit EKER, Prof. Dr. Kemal GÖĞÜŞ, Prof. Dr. Şahabettin ELÇİ, Prof. Dr. Kamil İLİSULU, Prof. Dr. Kemal GÖKÇE, Prof. Dr. Mithat ÖZSAN, Doç. Dr. Z. Gökalp MÜLAYIM, Doç. Dr. Ali BALABAN, Doç. Dr. Yüksel ÖZTAN, Doç. Dr. Turan GÜNEŞ, Doç. Dr. Hüseyin ÖZBEK, Doç. Dr. Ercan TEZER, Doç. Dr. Erdoğan PEKEL, Doç. Dr. Osman TEKİNEL ve Doç. Dr. İbrahim GENǒtir.

Ziraat Fakültesinin etkinliklerine başlayabilmesi için ilk mekan, Adana Ziraat Meslek Okulunun 17.08.1970 tarihinde yapılan bir sözleşme ile Tarım Bakanlığı’ndan geçici olarak alınmasıyla sağlanmıştır. Fakülte arazisinin seçimi için bir komisyon kurulmuş, bu komisyonun hazırladığı rapor doğrultusunda değişik seçenekler arasından belirlenen arazi (günümüzde Çukurova Üniversitesi yerleşme alanı) Ziraat Fakültesi arazisi olarak tescil ettirilmiş ve kamulaştırılmıştır.

İlk inşaat yatırımları için ödenek DPT’den; Dekanlık Hizmet Binası, Bahçe Bitkileri ve Tarla Bitkileri bölüm binaları ile 24 dairelik lojman için alınmış, 20.10.1970 tarihinde de bu binaların inşaatları ihale edilmiştir. Dekanlık, Bahçe Bitkileri ve Tarla Bitkileri bölüm binalarının temel atma töreni 05.01.1971 tarihinde yapılmıştır. Bu başlangıç yalnız A. Ü. Adana Ziraat Fakültesinin değil, aynı zamanda yeni bir üniversitenin tüm alt yapısını oluşturan tesislerin de başlangıcı olmuştur.

Atatürk Üniversitesi’ne bağlı olarak 1972 yılında 1578 Sayılı Kanuna göre Adana’da kurulmuş bulunan “Atatürk Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi” ile “Ankara Üniversitesi Adana Ziraat Fakültesi” 30.11.1973 tarihinde 1786 sayılı yasa ile birleşerek Çukurova Üniversitesi’ni oluşturmuşlardır.

İlk öğrenciler 1970-1971 eğitim-öğretim döneminde Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri ve Zootekni (Hayvan Yetiştirme) bölümlerine kabul edilmiş, bu öğrenciler 1. yıl derslerini İzmir’de almışlardır.

Ziraat Fakültesi’nde, daha sonraki yıllarda sırasıyla Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Toprak Bilimi, 1976), Tarımsal Yapılar ve Sulama (Kültürteknik, 1977), Tarımsal Mekanizasyon (Tarım Makinaları, 1977), Bitki Koruma (1981), Peyzaj Mimarlığı (1981), Tarım Ekonomisi (1981), Gıda Bilimi ve Teknolojisi (Tarım Ürünleri Teknolojisi, 1982) bölümleri ile eğitim - öğretim faaliyetleri 1998-1999 Eğitim-Öğretim dönemi sonuna kadar 10 bölüm halinde sürdürülmüştür.

1999-2000 döneminde bölüm sisteminden program sistemine geçilmiş, eğitim-öğretim faaliyetleri 5 program altında yürütülmeye başlamıştır. 2003-2004 döneminde de bu 5 program 3 programa indirilerek Ziraat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı programları şeklinde eğitim öğretim faaliyetleri sürdürülmüştür. Ancak, Ziraat Mühendisliği programı içerisinde alt program olarak yer alan Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Zootekni bölümlerinde eğitim-öğretimde yaşanan sıkıntılar, tarım eğitiminde yapılanmanın yeniden ele alınması gerektiğini ortaya koymuştur. Bu nedenle 2009-2010 yılından itibaren Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Gıda Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Tarla Bitkileri, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ve Zootekni olmak üzere on bölüme dayalı eğitim-öğretim programı uygulamasına geçilmiştir.

resmi web sitesi için tıklayın

2012-2013 taban puanları

102910534ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)Ziraat FakültesiTarım MakineleriADANA4MF-445223,553
102910579ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)Ziraat FakültesiZootekniADANA4MF-245230,63
102910543ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)Ziraat FakültesiTarımsal Yapılar ve SulamaADANA4MF-445232,59
102910561ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)Ziraat FakültesiToprak Bilimi ve Bitki BeslemeADANA4MF-245252,887
102910552ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)Ziraat FakültesiTarla BitkileriADANA4MF-345264,72
102910507ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)Ziraat FakültesiBahçe BitkileriADANA4MF-245280,446
102910394ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)Ziraat FakültesiPeyzaj MimarlığıADANA4MF-455287,523
102910525ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)Ziraat FakültesiTarım EkonomisiADANA4TM-145302,729
102910516ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)Ziraat FakültesiBitki KorumaADANA4MF-245307,008
102910385ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)Ziraat FakültesiGıda MühendisliğiADANA4MF-475343,759