< 2014 YILINDA HAYVANCILIK, MODERN BASINÇLI SULAMA VE FİDE ÜRETİMİNE YÜZDE 100'LÜK FAİZ İNDİRİMİ DEVAM EDİLECEK | ziraat fakültesi | Tarım haberleri Son dakika tarım haberleri

2014 YILINDA HAYVANCILIK, MODERN BASINÇLI SULAMA VE FİDE ÜRETİMİNE YÜZDE 100'LÜK FAİZ İNDİRİMİ DEVAM EDİLECEK
12 Nisan 2014 Cumartesi Saat 00:14
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, düşük faizli tarımsal kredi uygulama tebliğine göre;2014 YILINDADA Devam Kararı Alındı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, düşük faizli tarımsal kredi uygulama tebliğine göre; hayvancılık, modern basınçlı sulama ve yurtiçi sertifikalı tohum, fide, fidan üretiminde yüzde 100'lük faiz indirimi sağlandığını vurguladı. 
Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada 2014 Düşük Faizli Tarımsal Kredi Uygulama Tebliği hakkında bilgi verildi. Bakanlık tarafından üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla 2004 yılından itibaren kullandırılan, düşük faizli kredi uygulamasına 2014 yılında da devam edildiğinin belirtildiği açıklamada, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla, gerçekleştirilecek ve toplam 30 kalemde birçok tarımsal faaliyet alanını kapsayan bu uygulama ile tarımsal maliyetlerin azaltılarak, üreticinin gelir seviyesini yükseltilmesinin hedeflendiği bildirildi. 
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre hayvancılık (damızlık etçi sığır yetiştiriciliği, damızlık düve yetiştiriciliği, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği), modern basınçlı sulama ve yurtiçi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi konularında yüzde 100, diğer konularda yüzde 25 ile yüzde 50 faiz indirimi sağlayan ve 10 Nisan 2014 tarihinde yayınlanan 2014/8 sayılı uygulama Tebliğinde belirtilen teknik kriterler kapsamında kullandırılacak olan, düşük faizli kredilerinden faydalanma imkanı sağlandı. 

-DAMIZLIK SÜT SIĞIRI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÜST LİMİT 20 MİLYON TL-

Hayvancılık, arıcılık ve su ürünlerinden kontrollü örtü altı tarımı, sulama, iyi tarım uygulamalarından, organik tarıma kadar bir çok tarımsal faaliyeti içine alan düşük faizli kredi uygulamasında; damızlık süt sığırı yetiştiriciliğinde üst limit 20 milyon TL, damızlık etçi sığır, damızlık düve yetiştiriciliği ve kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliğinde üst limit 7.5 milyon TL, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği, yurtiçi sertifikalı fidan kullanımı, iyi tarım uygulamaları ve organik tarım uygulamalarında 5 milyon TL, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan besiciliği ve kanatlı sektöründe üst limit 3 milyon TL olarak belirlendi. Yine aynı kapsamda sulama yatırımları, tarımsal mekanizasyon, çok yıllık yem bitkisi üretimi, küçükbaş hayvan besiciliği, arıcılık ve su ürünleri avcılığında üst limit 1.5 milyon TL, yurtiçi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi ve kontrollü örtüaltı tarımında üst limit 10 milyon TL, yurtiçi sertifikalı tohum, fide kullanımında üst limit 1 milyon TL, yaygın bitkisel ve hayvansal üretim, arazi alımı ve diğer konularda 500 bin TL olarak belirlendi. 

-HAYVANSAL ÜRETİM KONULARI 

Yeni yatırım yapmak veya mevcut uygulamalarını büyütmek isteyen üreticilerimiz açısından önemli katkı sağlayacak olan kredi konuları ve genel esasları şöyle:
-Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği: 10 baş ve üzerinde manda veya damızlık süt sığırı işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkartmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılıyor.
-Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği: 10 baş ve üzerinde damızlık etçi sığır yetiştiriciliği işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkartmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılıyor.
-Damızlık düve yetiştiriciliği: 50 baş ve üzerinde işletme kurmak veya işletmesinin kapasitesini 50 baş üzerine çıkartmak isteyen müteşebbislere yatırım ve işletme kredisi kullandırılıyor.
-Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği:Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde 10 baş ve üzerinde kapasiteye sahip işletme kurmak isteyen veya kurulu işletmesini bu kapasiteler üzerine çıkartmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılıyor.
-Büyükbaş hayvan besiciliği: On baş ve üzerinde manda dahil olmak üzere besi sığırcılığı işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini on baş ve üzerine çıkartmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılıyor.
-Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği: Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde; koyun için en az 50 baş, keçi (saanen, Kilis, Domaskus, Ankara keçisi ve kıl keçisi yetiştiriciliği) için en az 25 baş kapasiteye sahip işletme kurmak isteyen veya kurulu işletmesini bu kapasitelerin üzerine çıkartmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılıyor.
-Küçükbaş hayvan besiciliği: Yüz baş ve üzerinde küçükbaş hayvan besi işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini yüz baş ve üzerine çıkartmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılıyor.

-BOMBUS ARISI ÜRETEN İŞLETMELERE İŞLETME VE YATIRIM KREDİSİ-

-Arıcılık: Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı asgari 50 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile üretim yapan veya mevcut arılı kovan sayısını 50 adet ve üzerine çıkartmak isteyen arıcılara ve Bakanlıktan izin almış bombus arısı üreten işletmelere işletme ve yatırım kredisi kullandırılıyor.
-Kanatlı sektörü: Kanatlı sektöründe; et tavuğu, yumurta tavuğu, hindi, kaz, ördek ve bıldırcın iüretimi yapacak işletmelerden, asgari etlik piliç yetiştiriciliğinde 10 bin adet, yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde 7 bin 500 adet, hindi, kaz, ördek veya bıldırcın yetiştiriciliğinde 2 bin 500 adet, devekuşu yetiştiriciliğinde 50 adet ve üzeri kapasitelerde üretim yapan ve yapacak üreticilerin işletmelerine yatırım ve işletme kredisi kullandırılıyor. 
-Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği: Damızlık kanatlı üretimi yapacak işletmelerden; damızlık etlik piliç ve damızlık yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde 10 bin adet, Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Müdürlüğünce ülkemiz için geliştirilmiş hatlarla yapılacak damızlık yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde 1.000 adet, damızlık hindi yetiştiriciliğinde 5.000 adet, damızlık kaz, ördek veya bıldırcın yetiştiriciliğinde 1.000 adet, damızlık 
devekuşu yetiştiriciliğinde 100 adet ve üzeri kapasitelerde üretim yapan ve yapacak üreticilerin işletmelerine yatırım ve işletme kredisi kullandırılıyor. 
-Su ürünleri yetiştiriciliği: Projesi Bakanlık tarafından onaylanmış su ürünleri yetiştiriciliği yapacak olan üreticilere, kafes ve havuz gibi her türlü su ürünleri yetiştiricilik sistemleri ve/veya kuluçkahane kurulması veya bu sistemlerin kapalı devre üretim sistemine dönüştürülmesi dahil modernizasyonları ile alet-ekipman alımı konusunda yatırım kredisi, Bakanlıkça verilen su ürünleri yetiştiricilik belgesine ve/veya su ürünleri kuluçkahane belgesine sahip üreticilere, üretimde ihtiyaç duyulan giderlerin finansmanı için ise işletme kredisi kullandırılıyor.
-Su ürünleri avcılığı: Bakanlık tarafından su ürünleri avcılığı yapmak üzere ruhsat tezkeresi düzenlenmiş balıkçı gemilerinde ürünlerin muhafazası ve kalitenin korunması amacıyla, muhafaza odalarının yapımı, buz makinesi alımı ile balıkçı gemilerinin izlenmesine yönelik Bakanlıkça belirlenen özellikleri taşıyan gemi takip cihazları, elektronik kayıt defteri cihazlarının alımı ve mevcut balıkçı gemilerinin tadilatı/modernizasyonu, mevcut balıkçı gemilerinden, geçerli ruhsata sahip olan balıkçı gemisi satın alımı konularında yatırım kredisi, tekne bakım/onarımı, yakıt, işçilik vb. giderler ile takip ve kayıt cihazları için ihtiyaç duyulan işletme giderlerinin finansmanı için de işletme kredisi kullandırılıyor.
-Yaygın hayvansal üretim: Hayvansal üretim konu başlığı altında belirtilmeyen ancak hayvansal üretim konularında faaliyette bulunan üreticilere veya Karardaki hayvansal üretim konularında yer almakla birlikte kapasite, ırk, yaş şartı vb. teknik kriterleri taşımayan konularda faaliyet gösteren üreticilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılıyor.

-BİTKİSEL VE TARIMSAL ÜRETİM KONULARI-

Kontrollü örtüaltı tarımı, yurtiçi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi, iyi tarım uygulamaları, organik tarım, çok yıllık yem bitkisi üretimi, yaygın bitkisel üretim, yenilenebilir enerji, bitkisel üretim konuları arasında, 
Tarımsal amaçlı kooperatiflere de damızlık süt sığırı yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan besiciliği, küçükbaş hayvan besiciliği, kontrollü örtü altı tarımı, su ürünleri avcılığı ve tarımsal ürün işleme, paketleme, depolama tesisi ise tarımsal üretim konuları arasında yer aldı.

-MUHTELİF KONULAR-

-Tarımsal mekanizasyon: Tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için üreticiler tarafından kullanılan ve Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ esaslarına göre zirai kredilendirme belgesi olan tüm tarımsal mekanizasyon araçları için, yatırım kredisi kullandırılıyor.
-Modern basınçlı sulama: Tarlaya getirilen suyun tarla içine dağıtılması amacıyla, damla, yağmurlama ve mikro yağmurlama sulama sistemlerinin kurulması konusunda yatırım kredisi kullandırılıyor.
-Arazi alımı: Dağınık ve parçalı arazilerin birleştirilmesi suretiyle tarımsal işletmelerin ekonomik ölçeğe kavuşturulmasının sağlanmasına yönelik olarak, hisseli tarım arazilerindeki hisse paylarının diğer hissedarlar tarafından satın alınması ya da hisseli olup olmadığına bakılmaksızın bitişik arazilerin satın alınmasına yönelik yatırım ve işletme kredisi kullandırılıyor.
-Diğer üretim konuları: Karar da belirtilen üretim konuları başlığı altında yer almayan bitkisel üretim, hayvansal üretim ve muhtelif üretim konularında faaliyette bulunan üreticilere, yatırım ve işletme kredisi kullandırılıyor."

Bu yazı toplamda 4056 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.