< 2015 Yılı Zirai İlaç bayiliği Sınav Tarihi 13 haziran 2015 Tarihinde yapılacaktır. | ziraat fakültesi | Tarım haberleri Son dakika tarım haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

2015 Yılı Zirai İlaç bayiliği Sınav Tarihi 13 haziran 2015 Tarihinde yapılacaktır.
22 Ocak 2015 Perşembe Saat 19:39
Bitki koruma ürünleri bayilik sınavı Bu yıl 13 haziran 2015 CUMARTESİ günü yapılacaktır.

2015 YILI BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİLİK/TOPTANCILIK SINAVI DUYURUSU BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VEYA TOPTANCILIK SINAVI TAKVİMİ VE UYGULAMA TALİMATI

Resmi Açıklamadan Sonra eklenecektir.

​Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi talebinde bulunanlara 2015 yılında uygulanacak sınav, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce 13 Haziran 2015 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır. Sınava girmek isteyen adayların, ekteki takvim ve uygulama talimatına uygun olarak başvurularını yapmaları  gerekmektedir.


Eskişehir Yolu 9.Km. Lodumlu / ANKARA Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: O.ARI

Tel : (312) 258 75 70 Fax : (312) 258 75 79 İnternet Sitesi : www.tarim.gov.tr

T.C.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VEYA TOPTANCILIK

SINAVI TAKVİMİ VE UYGULAMA TALİMATI

Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) ile Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) arasında imzalanan protokol çerçevesinde sınav ile ilgili olarak aşağıdaki hususlar belirlenmiştir.

Sınava girmek isteyen adayların, protokol ile belirlenerek aşağıda belirtilen takvim ve hükümlere uygun olarak hareket etmeleri zorunludur.

1- Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı İzin Belgesi almak için Yönetmelik hükümlerine göre sınava girecek olan ziraat mühendisi veya eczacı veya kimya mühendisi veya kimyager veya bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyenlerinin Bakanlığımız ilgili il müdürlüklerine 24 Nisan 2015 tarihine kadar aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle müracaat etmeleri gerekmektedir.

- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,

- Transkript (Sadece Teknikerler için bitki sağlığı ile ilgili dersi aldığını gösteren)

- T.C. Kimlik Numarası

- 2 adet vesikalık fotoğraf

2- Sınav ile ilgili bilgilendirme amaçlı hazırlanan Sınav Uygulama Duyurusu, 27/04/2015 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

3- 24 Nisan 2015 tarihine kadar Bakanlığımız il müdürlüklerine gerekli belgelerle başvurularını yapan adaylar, 60 TL (Altmış TL) sınav ücretini, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile aday kendi T.C. Kimlik Numarasını belirtmek suretiyle 04/05/2015 - 15/05/2015 tarihleri arasında yatıracaklardır.

SINAV BAŞVURUSU

4- Sınav ücretini yatıran her aday, sınava girişe esas başvurusunu, 04/05/2015 - 15/05/2015 tarihleri arasında www.meb.gov.tr adresinde oluşturulacak sistem üzerinden kendisi yapacaktır.

www.meb.gov.tr adresinde oluşturulacak başvuru sisteminde aşağıdaki bölümler bulunacaktır.

T.C Kimlik No

Adı

Soyadı

Doğum Tarihi

Doğum Yeri

Unvanı

Mezun Olduğu Okul

Bölümü

Diploma Tarihi

Diploma No

Başvuru Yaptığı İl

a) 24 Nisan 2015 tarihine kadar Bakanlığımız il müdürlüklerine gerekli belgelerle başvurularını yapan adayların, 04/05/2015 - 15/05/2015 tarihleri arasında www.meb.gov.tr adresinden yapacakları başvuru, sınava girişe esas başvuru olacaktır.

b) Adayların www.meb.gov.tr adresinden yapacakları başvuruda girilmesi gerekli tüm bilgileri doğru ve eksiksiz girmeleri gerekmektedir.

Eskişehir Yolu 9.Km. Lodumlu / ANKARA Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: O.ARI

Tel : (312) 258 75 70 Fax : (312) 258 75 79 İnternet Sitesi : www.tarim.gov.tr

T.C.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

c) Adayın başvurusu sırasında girdiği bilgilerde hata olması veya süresi içerisinde başvuru yapılmaması durumunda, tüm sorumluluk adayda olacaktır. Bu durumdaki aday/adaylar sınava alınmayacaklardır.

ç) Başvuru sırasında girilen bilgiler, 25/05/2015 - 05/06/2015 tarihleri arasında Bakanlığımız il müdürlükleri tarafından Sınav Giriş Belgesinin onaylanması aşamasında kontrol edilecektir. Başvuru bilgilerinde eksiklik ve yanlışlık olan adayların, Sınav Giriş Belgeleri Bakanlığımız il müdürlükleri tarafından onaylanmayacaktır. Bu durumda olan adayların sınava girmeleri mümkün olmayacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ VE ONAYLANMASI

5- Adayların sınava girecekleri yerleri, sınavın yapılacağı bina ve salonları belirten Sınav Giriş Belgeleri, 25/05/2015 - 05/06/2015 tarihleri arasında www.meb.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır.

Adaylar; 25/05/2015 - 05/06/2015 tarihleri arasında Sınav Giriş Belgelerini, www.meb.gov.tr internet adresinden alıp, fotoğraf yapıştırarak yine aynı tarihler arasında başvuruda bulundukları ilin Bakanlığımız il müdürlüğüne veya GKGM’ye başvurarak onaylatacaklardır.

Sınav Giriş Belgelerini, GKGM’ye onaylatacak adaylar, onay aşamasında sınav başvurusunda istenilen bilgilerin kontrol edilmesi için gerekli belgeleri (nufüs cüzdanı, fotoğraf, diploma v.b) yanında bulunduracaklardır.

SINAV UYGULAMASI

6- Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında ÖDSGM tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha halinde adayın bağlı bulunduğu kuruma teslim etmesi, aday tarafından elektronik başvuru ekranından “özür durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun olan kutucukların işaretlenmesi gerekmektedir. Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır. Sınavla ilgili yapılacak duyurularda bu husus belirtilecektir.

7- Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari bir sebeple sınava girememesi durumunda, sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumlarını öğrenebileceklerdir.

8- Sınav, 13 Haziran 2015 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır.

9- Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. GTHB-GKGM ve GTHB İl Müdürlüklerince onaylanmamış sınava giriş belgesi ile sınava gelen adaylar da sınava alınmayacaklardır.

10- Sınav soru ve cevap anahtarı 16/06/2015 tarihinden sonra www.meb.gov.tr ve www.tarim.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

Eskişehir Yolu 9.Km. Lodumlu / ANKARA Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: O.ARI

Tel : (312) 258 75 70 Fax : (312) 258 75 79 İnternet Sitesi : www.tarim.gov.tr

T.C.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

DEĞERLENDİRME VE İTİRAZLAR

11- Adaylar, sınav sonuçlarını 27/07/2015 tarihinden sonra www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.

12- Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde GKGM’ne yapabileceklerdir. GKGM’ye gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır.

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde GKGM’ne yapılacaktır. GKGM’ne bu itirazları ÖDSGM’ne gönderecektir. ÖDSGM bu itirazları 10 (on) gün içerisinde inceleyip sonuçlandırarak GKGM’ne bildirecektir. GKGM’ne gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır.

Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı ile ilgili konulara ait sorulara ilişkin itirazları ise GKGM inceleyip sonuçlandıracaktır. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara GKGM tarafından bildirilecektir.

Adaylar, itiraz başvurularını Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (Yirmi Türk Lirası KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve banka dekontu olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

13- Sınav takvimi ve uygulaması hakkında yukarıda belirtilen talimattaki hükümlere uymayan adayların, Sınav başvurularının kabul edilmesi, sınava alınması veya sınav sonuçlarının değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır.

Eskişehir Yolu 9.Km. Lodumlu / ANKARA Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: O.ARI

Tel : (312) 258 75 70 Fax : (312) 258 75 79 İnternet Sitesi : www.tarim.gov.tr

T.C.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

SINAV TAKVİMİ VE SINAV UYGULAMASI SÜRECİNDE

İL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

1- Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı İzin Belgesi almak için sınava girecek adaylar, 24 Nisan 2015 tarihine kadar aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle Müdürlüğünüze müracaat edeceklerdir.

- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin kurumca onaylı sureti,

- Transkript (Sadece Teknikerler için bitki sağlığı ile ilgili dersi aldığını gösteren)

- T.C. Kimlik Numarası

- 2 adet vesikalık fotoğraf

2- Sınav ile ilgili bilgilendirme amaçlı hazırlanan Sınav Uygulama Duyurusunun 27/04/2015 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacağı adaylara duyurulacaktır.

3- Müdürlüğünüzce başvuruları kabul edilen adayların Adı Soyadı ve Unvanı bilgilerini içeren listeyi, excell formatında büyük harflerle olmak üzere, her bir bilgi başlığı ayrı bir hücreye gelecek şekilde hasanyilmaz.dursun@tarim.gov.tr ve osman.ari@tarim.gov.tr adreslerine elektronik ortamda ve yazı ile 30 Nisan 2015 tarihinde Bakanlığımızda olacak şekilde gönderilecektir.

4- Müdürlüğünüzce başvurusu kabul edilen adayların; 60 TL ( Altmış TL ) sınav ücretini Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile aday kendi T.C. Kimlik Numarasını belirtmek suretiyle 04/05/2015 - 15/05/2015 tarihleri arasında yatırmaları gerektiği adaylara duyurulacaktır.

5- Sınav ücretini yatıran her adayın, 04/05/2015 - 15/05/2015 tarihleri arasında www.meb.gov.tr internet adresine girmek suretiyle sınav başvurusunu yapacağı hususu adaylara duyurulacaktır.

Ayrıca;

a) 24 Nisan 2015 tarihine kadar Müdürlüklerinize gerekli belgelerle başvurularını yapan adayların, 04/05/2015 - 15/05/2015 tarihleri arasında www.meb.gov.tr adresinden yapacakları başvurunun, sınava girişe esas başvurunun olacağı,

b) Adayların www.meb.gov.tr adresinden yapacakları başvuruda girilmesi gerekli tüm bilgileri doğru ve eksiksiz girmelerinin gerektiği,

c) Adayın başvurusu sırasında girdiği bilgilerde hata olması veya başvurusunu süresi içerisinde yapmaması durumunda, tüm sorumluluğun adayda olacağı ve bu durumdaki aday/adayların sınava alınmayacağı,

ç) Adaylar tarafından başvuru sırasında girilen bilgilerin, 25/05/2015 - 05/06/2015 tarihleri arasında Müdürlüğünüz tarafından Sınav Giriş Belgesinin onaylanması aşamasında kontrol edileceği, başvuru bilgilerinde eksik ve hata olan adayların Sınav Giriş Belgelerinin Müdürlüğünüz tarafından onaylanmayacağı, bu durumda olan adayların sınava girmelerinin mümkün olmayacağı, adaylara duyurulacaktır.

6- Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında ÖDSGM tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus

Eskişehir Yolu 9.Km. Lodumlu / ANKARA Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: O.ARI

Tel : (312) 258 75 70 Fax : (312) 258 75 79 İnternet Sitesi : www.tarim.gov.tr

T.C.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha halinde Müdürlüğünüze teslim etmesi, aday tarafından elektronik başvuru ekranından ‘özür durumu’ ve ‘almak istediği hizmet’ ile ilgili uygun olan kutucukların işaretlenmesi gerektiği adaylara duyurulacaktır. Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuru yapan adayın, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurumun sorumlu olacağı adaylara duyurulacaktır.

7- Adayların sınava girecekleri yerleri, sınavın yapılacağı bina ve salonları belirten sınav giriş belgesinin, 25/05/2015 - 05/06/2015 tarihleri arasında www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacağı ve ayrıca 25/05/2015 - 05/06/2015 tarihleri arasında Sınav Giriş Belgesinin adaylar tarafından www.meb.gov.tr internet adresinden alınacağı ve fotoğraf yapıştırılarak GTHB-GKGM veya GTHB İl Müdürlüklerine onaylatılması hususu adaylara duyurulacaktır.

8- Sınav giriş belgesini www.meb.gov.tr adresinden alan adayların, sınav giriş belgelerini onaylatmaları için 25/05/2015 - 05/06/2015 tarihleri arasında Müdürlüğünüze başvurmaları gerektiği adaylara duyurulacaktır.

9- Söz konusu Sınav Giriş Belgelerine adayın fotoğrafı yapıştırılacak ve Müdürlüğünüzce onaylanarak adaya teslim edilecektir.

Müdürlüğünüzce Sınav Giriş Belgesinin onaylanması aşamasında, adayların başvuru evrakları ile adayların başvuru aşamasında girdikleri bilgiler kontrol edilecek, başvuru bilgilerinde eksik ve yanlışlık olan adayların Sınav Giriş Belgeleri onaylanmayacak ve bu durumdaki adayların sınava girmeleri mümkün olmayacaktır.

9- Adayların sınava girerken; fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden herhangi birini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerektiği hususu adaylara duyurulacaktır.

10- GTHB-GKGM ve Müdürlüğünüzce onaylanmamış sınava giriş belgesi ile sınava gelen adayların sınava alınmayacağı adaylara duyurulacaktır.

11- Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde GKGM’ne yapabilecekleri ve GKGM’ne gelen evrak kayıt tarihinin geçerli olacağı adaylara duyurulacaktır.

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazların, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde GKGM’ne yapılacağı adaylara duyurulacaktır. GKGM, bu itirazları ÖDSGM’ne göndereceği, ÖDSGM’nin bu itirazları 10 (on) gün içerisinde inceleyip sonuçlandırarak GKGM’ne bildireceği, ÖDSGM’ne gelen evrak kayıt tarihinin geçerli olacağı adaylara duyurulacaktır.

Adayların, itiraz başvurularını Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (Yirmi Türk Lirası KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile yapacakları duyurulacaktır. Ayrıca süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres ve banka dekontu olmayan dilekçeler ile yapılan itirazların dikkate alınmayacağı ile itirazlara ilişkin yukarıda belirtilen hususlar adaylara duyurulacaktır.

12- Sınav takvimi ve uygulaması hakkında yukarıda belirtilen talimattaki hükümlere uymayan adayların, Sınav başvurularının kabul edilmesi, sınava alınması veya sınav sonuçlarının değerlendirilmesinin mümkün olmayacağı adaylara duyurulacaktır.

Bu yazı toplamda 11621 defa okundu.
sibel
bu yıl
peki bu sınava bu yıl mezun olacak olanlarda girebiliyo mu?
23 Ocak 2015 Cuma Saat 01:37