< 2020 Yılı bitki koruma ürünleri bayilik sınav tarihi açıklandı | ziraat fakültesi | Tarım haberleri Son dakika tarım haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

2020 Yılı bitki koruma ürünleri bayilik sınav tarihi açıklandı
09 Ocak 2020 Perşembe Saat 16:23
bitki koruma ürünleri bayilik sınavı 2020 tarihi açıklandı. uzun bir aradan sonra açıklanan sınav tarihi merakla bekleniyordu.

Zirai ilaç bayilik sınavı 2020 ne zaman 11 nisan 2020 cumartesi günü saat:10:00 da ANKARA'da yapılacaktır.

Bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancılık belgesi için yapılacak olan sınav tarihi açıklandı. 11 nisan 2020 saat:10 da Ankara'da yapılacaktır.

Başvuru tarihleri 13.03.2020 cuma günü başlayıp 30.03.2020 pazartesi günü mesai bitime kadardır. 


SINAVI TAKVİMİ VE UYGULAMA TALİMATI

Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) ile Ankara Üniversitesi Sınav 

Yönetim Merkezi (ASYM) arasında imzalanan protokol çerçevesinde Bitki Koruma Ürünleri 

Bayilik ve Toptancılık Sınavı ile ilgili olarak aşağıdaki hususlar belirlenmiştir.

Sınava girmek isteyen adayların, protokol ile belirlenen ve aşağıda belirtilen takvim ve 

hükümlere uygun olarak hareket etmeleri zorunludur.

SINAV DUYURUSU

1. Sınavla ilgili “Sınav Takvimi ve Uygulama Talimatı” 11/01/2020 tarihinde 

www.tarimorman.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

2. Sınava girecek adaylar için sınav uygulama duyurusu ve sınav kılavuzu 11/01/2020

tarihinde www.asym.ankara.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

SINAV BAŞVURUSU

3. Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı İzin Belgesi almak için Yönetmelik 

hükümlerine göre sınava girecek olan ziraat mühendisi, eczacı, kimya mühendisi, 

kimyager, bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat 

teknisyenlerinin 13.03.2020-30.03.2020 (en geç saat:17.00’ye kadar) tarihleri arasında

ASYM’ye https://aday.ankara.edu.tr internet adresinden müracaat etmeleri gerekmektedir.

4. Sınava girecek adaylar, sınav ücreti olarak 85,00₺’yi (Seksen beş Türk Lirası KDV 

dahil), https://aday.ankara.edu.tr adresinden sınav başvurusu esnasında ASYM’ye ait sanal 

pos üzerinden kredi kartı ile ödeyeceklerdir. 

5. Sınav başvurusunda bulunan adaylar, başvuru esnasında girdikleri bilgilerin doğruluğundan 

kendileri sorumlu olacaktır.

6. Başvurusunu istenilen formata uygun olarak yapmayan adayların başvuruları kabul 

edilmeyecek ve sınava alınmayacaktır. 

7. Başvurusunu yapamayan, GKGM tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşımadığı 

sonradan anlaşılan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, kurallara 

uymadığı için sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya 

sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler geri verilmeyecektir. Ancak; adayın 

kendi kusuru dışında bir sebeple sınava girememesi durumunda, sınavın ait olduğu yıl 

içinde ASYM’ye dilekçe ile başvuruda bulunduğu takdirde ASYM tarafından kendisine 

ücret iadesi yapılabilecektir.


SINAV GİRİŞ BELGESİ

8. Adayların sınava girecekleri yerleri, sınavın yapılacağı bina ve salonları belirten Sınav 

Giriş Belgeleri, 03/04/2020 - 11/04/2020 tarihleri arasında https://aday.ankara.edu.tr

internet adresinde yayınlanacaktır.

9. Buna göre adaylar, sınav giriş belgelerini 03.04.2020 tarihinden itibaren sınav gününe 

kadar (sınav günü dahil) https://aday.ankara.edu.tr internet adresinden almaları 

gerekmektedir.

10. Sınav Giriş Belgelerinde herhangi bir onaylatma işlemi yapılmayacaktır.

11. Adaylar sınava, internet üzerinden aldıkları sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden 

herhangi birisi [T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye 

Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), süresi geçerli Pasaport, Mavi Kart, Geçici Kimlik 

Belgesi (Yeni kimlik çıkartmak için) KKTC Kimlik Kartı, Türk Silahlı Kuvvetleri Erbaş ve 

Erlerine Mahsus Kimlik Kartı (Subay-Astsubay kimliği, Kurum kimliği, İkamet İzni ve 

Sürücü Belgesi geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmemektedir.)] ile sınava 

alınacaklardır. Sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava 

alınmayacaktır.

SINAV UYGULAMASI, SÜRESİ ve İÇERİĞİ

12. Sınavda 80 adet soru sorulacak olup, sınav süresi 100 dakika olacaktır. Sınavda,

yanlış cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır.

13. Sınav sorularının konulara göre dağılımı aşağıda belirtilmektedir.

a) Mevzuat (16 soru)

- Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılası Hakkında Yönetmelik

- Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması 

Hakkında Yönetmelik

- Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği

- Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi 

Hakkında Yönetmelik

- Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında 

Yönetmelik

- Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik

b) Bitki Hastalıkları (16 soru)

- Bakteriyoloji

- Mikoloji

- Viroloji

- Herboloji

c) Bitki Zararlıları (16 soru)

- Entomolji

- Nematoloji

d) Mücadele Metotları (16 soru)

e) Diğer Konular (16 soru)

- Bitki koruma ürünlerinin çevreye ve insan sağlığına etkileri ve korunma yolları

- Bitki koruma ürünlerinin uygulamaya hazırlanması, formülasyon şekilleri ve 

karışabilirlikleri

- Tarım ürünlerinde bitki koruma ürünlerinin kalıntı sebepleri ve kalıntının önlenmesi

- Bitki koruma ürünlerinde direnç ve yönetimi

- Toksikoloji ve ekotoksikoloji

- Entegre zararlı yönetimi, entegre ürün yönetimi ve organik tarım

- Zirai mücadele ve entegre mücadele teknik talimatları

 

14. Sınav konuları ile ilgili kaynaklar aşağıda belirtilmektedir.

a) Ön lisans ve Lisans düzeyinde temel fitapatoloji, entomoloji, herboloji ders kitapları

b) Teknik Talimatlar

c) Teoriden Pratiğe Biyolojik Mücadele Kitabı

d) Teoriden Pratiğe Biyoteknik Mücadele Kitabı

e) Teoriden Pratiğe Kültürel Mücadele Kitabı

f) Teoriden Pratiğe Kimyasal Mücadele Kitabı

g) Entegre Mücadele Teknik Talimatları

h) https://bku.tarim.gov.tr 

15. Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında ASYM tarafından tedbir 

alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, 

adayın kayıt esnasında ilgili kutucuğu işaretlemesi ve sağlık kurulu raporunun, engelli 

kimlik kartının veya adayın engel durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı 

örneğinin alınmasını sağlayacaktır. Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan 

başvuruyu yapan aday sorumludur. Sınavla ilgili yapılacak duyurularda bu husus 

belirtilecektir.

16. Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı, 11 Nisan 2020 tarihinde, cumartesi 

günü, saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır.

17. Adaylar sınava, internet üzerinden aldıkları sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden 

herhangi birisi [T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye 

Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), süresi geçerli Pasaport, Mavi Kart, Geçici Kimlik 

Belgesi (Yeni kimlik çıkartmak için) KKTC Kimlik Kartı, Türk Silahlı Kuvvetleri Erbaş ve 

Erlerine Mahsus Kimlik Kartı (Subay-Astsubay kimliği, Kurum kimliği, İkamet İzni ve 

Sürücü Belgesi geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmemektedir.)] ile sınava 

alınacaklardır. Sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava 

alınmayacaktır. Bunun dışında sınavın uygulanması ile ilgili diğer kurallar ASYM 

tarafından belirlenecek olup, tüm adaylar ASYM’nin belirlediği kurallara uymak 

zorundadır. Bu kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

18. Cevaplı soru kitapçıkları 13/04/2020 tarihinde www.asym.ankara.edu.tr ve 

www.tarimorman.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır

DEĞERLENDİRME VE İTİRAZLAR

19. Adaylar, sınav sonuçlarını 11.05.2020 tarihinde https://aday.ankara.edu.tr internet 

adresinden öğrenebileceklerdir.

20. Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

21. Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının 

https://aday.ankara.edu.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş 

günü içinde son gün saat 17:00’ye kadar yazılı olarak doğrudan ASYM’ye 

yapabileceklerdir. İtiraz başvuru süresi bittikten sonra ASYM itirazları en geç 5 (beş) iş 

günü içinde değerlendirme sonuçlarını GKGM' ye teslim edecektir. Sınav sorularına itiraz 

dilekçelerinde ASYM gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır. Yeterli itiraz ücreti 

yatırılmamış veya usulüne uygun yapılmayan başvurular itiraz komisyonunca 

değerlendirilmeyecektir. GKGM’ne yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.

22. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş 

günü içinde son gün saat 17:00’ye kadar ASYM’ye yapılacaktır. İtiraz başvuru süresi 

bittikten sonra ASYM itirazları 5 (beş) iş günü içinde inceleyip sonuçlandırarak GKGM'ye 

bildirecektir. Sınav sonuçlarına itiraz dilekçelerinde ASYM gelen evrak kayıt tarihi geçerli 

olacaktır.GKGM’ne yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.

23. Sınav sorularına ve sonuçlarına yapılacak olan itirazlar ASYM’ye yapılacaktır.

İtirazlar değerlendirildikten sonra tüm sonuçlar ASYM tarafından GKGM’ne teslim 

edilecek ve tüm itiraz sonuçları adaylara GKGM tarafından bildirilecektir.

24. Adaylar, soru ve sonuçlara ilişkin itiraz başvurularını T.C. Ziraat Bankası Ankara Beşevler 

Şubesi Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sınav Yönetim Merkezi IBAN:

TR560001000799699103995014 hesabına 25₺ (Yirmi beş Türk Lirası KDV Dahil) itiraz 

ücreti (İtiraz edilecek her bir soru için 25 TL ücret yatırılması gerekmektedir.) yatırarak 

alınan banka dekontu ve itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu 

dilekçe ile ASYM’ye yapacaklardır.

25. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres, banka 

dekontu olmayan ve yeterli itiraz ücreti yatırılmadığı tespit edilen dilekçeler ile yapılan 

itirazlar dikkate alınmayacak, itirazlar sınav komisyonunca değerlendirilmeyecek, ücret 

iadesi yapılmayacaktır. 

26. Sınav takvimi ve uygulaması hakkında yukarıda belirtilen talimattaki hükümlere uymayan 

adayların, Sınav başvurularının kabul edilmesi, sınava alınması veya sınav sonuçlarının 

değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır.

SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI 

27. Sınav sonuç bilgileri ASYM tarafından 11.05.2020 tarihinde GKGM’ye teslim edilecek ve 

https://aday.ankara.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

28. 13.02.2019 tarih ve 30685 sayılı “Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende 

Satılması ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik”te belirtilen bitki koruma ürünleri 

bayilik ve toptancı izin belgesi verilecek kişilerde aranan şartları sınava başvuru 

yapıldığı tarih itibariyle sağlamadığı halde yanlış beyanda bulunarak sınava giren 

adayların sınavları başarılı olmuş olsalar bile geçersiz sayılacaktır. 


Sınav ile İlgili Hükümler

Sınav

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen unvanlara sahip olan kişiler için Bakanlıkça veya Bakanlığın uygun gördüğü kurumlarca merkezi sınav yapılır.

(2) Sınav takvimi ve sınavın uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlık tarafından, sınav tarihinden en az üç ay önce ilan edilir.

(3) Yapılan sınav sonucunda 70 ve üzeri puan alan kişiler başarılı sayılır. 

(4) Yapılan sınavda başarılı olan kişilerin listesi Genel Müdürlük web sayfasında yayımlanır ve liste Genel Müdürlük tarafından il müdürlüklerine gönderilir.

(5) Bakanlıkça yapılan sınavda başarılı olan kişiler için yeniden sınava girme şartı aranmaz.

Sınav konuları

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen unvanlara sahip kişiler için yapılacak olan sınav aşağıdaki konuları içerir;

a) Bitki koruma ürünleri ile ilgili mevzuat,

b) Bitki koruma ürünlerinin çevreye ve insan sağlığına etkileri ve korunma yolları,

c) Bitki koruma ürünlerinin uygulamaya hazırlanması, formülasyon şekilleri ve karışabilirlikleri,

ç) Tarım ürünlerinde bitki koruma ürünlerinin kalıntı sebepleri ve kalıntının önlenmesi,

d) Bitki koruma ürünlerinde direnç ve yönetimi,

e) Bitki koruma ürünlerinin satışında karekod, kayıt ve izleme uygulamaları,

f) Bitki hastalık ve zararlıları ile yabancı otlar ve bunlara karşı uygulanabilecek mücadele metotları,

g) Toksikoloji ve ekotoksikoloji,

ğ) Entegre zararlı yönetimi, entegre ürün yönetimi ve organik tarım,

h) Zirai mücadele ve entegre mücadele teknik talimatları,

ı) Temel fitopatoloji, entomoloji, herboloji ve nematoloji konuları,

i) Mücadele metotları,

j) Mesleki diğer konular.

(2) Birinci fıkradaki konular çerçevesinde yapılacak sınavda toplam soru sayısı ve konu dağılımları Bakanlıkça belirlenir ve ihtiyaç durumunda gerekli değişiklikler yapılır.


Bu yazı toplamda 4431 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.