< TARIM BAKANLIĞINA 20 BİN PERSONEL İÇİN ATAMA KANUN TEKLİFİ | ziraat fakültesi | Tarım haberleri Son dakika tarım haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

TARIM BAKANLIĞINA 20 BİN PERSONEL İÇİN ATAMA KANUN TEKLİFİ
14 Mart 2015 Cumartesi Saat 23:01
CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın TÜRELİ tarafından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında boş bulunan 20 bin 265 kadroya atam yapılması için Kanun Teklifi verildi.

 Kanun teklifinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca 2013 yılında 5 bin 567 kadro sözü verilmiş ancak 490 atama yapılmıştır. Bu durum 2014 yılında da devam etmiş verilen 2000 kadro sözüne rağmen yalnızca 4 kişinin ataması yapılmıştır.

Bu kanun teklifi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığındaki 20 bin 265 boş kadroya atama yapılarak gençlerimizin yaşadığı sıkıntıların bir nebze olsun giderilmesi amaçlanmaktadır denildi. Kanun Teklifinin tam metni ise şu şekildedir:


GEREKÇE

Dünyada tarım sektörünün stratejik önemi her geçen yıl artmaya devam etmektedir. Günümüzde tarımın ülke ekonomisindeki rolü yurtiçi gıda ihtiyacınm karşılanması, sanayi sektörüne girdi temini, ihracat ve istihdam olanakları olarak kendini göstermekte ve büyük bir önem arz etmektedir. Türkiye, 78 milyon hektarlık yüzölçümü üzerinde büyük bir tarım potansiyeline sahip gözükse de söz konusu potansiyelini yeterince kullanamadığı görülmektedir. Nitekim tarım sektörünün giderek önem kazandığı bu süreçte ülkemiz dışa bağımlı hale getirilmiştir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan atama bekleyen 70 bin civarında ziraat mühendisi, su ürünleri mühendisi, gıda mühendisi, balıkçılık teknolojisi mühendisi, tekniker ve teknisyen bulunmaktadır. Bu vatandaşlarımız, Bakanlıkta boş bulunan kadrolara atanmak istemektedirler. Bu vatandaşlarımız hükümetten iş sorunlarına çözüm üretmesini beklemekte ve eğitimini aldıkları alanda çalışmak istemektedirler. Kamu hizmetlerinde nitelik ancak bu şekilde artırılabilir. Kamuda yer alan boş kadrolara atama yapılması gerekmektedir. Bu şekilde kadrolara ilişkin nicelik problemi çözülebilir.

Günümüzde iş ve meslek, çağdaş toplumlarda insanların hayatının merkezine yerleşmiş bulunmaktadır. Aile birliğinin korunması, sağlıklı bir toplum oluşturulabilmesi için bireylerin mutlu olabileceği, gönül rahatlığıyla çalışabileceği bir işinin olması şarttır. Unutmamak gerekir ki aile içi çatışmaların en büyük nedenlerinden biri işsizlik ve bunun ardından yaşanan maddi yetersizliklerdir. Tüm bunların sonucunda, sorunlu aile ve toplum yapılan ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle toplumda açılan derin yaraların da iyileştirilmesi mümkün olmamaktadır.

Öte yandan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca 2013 yılında 5 bin 567 kadro sözü verilmiş ancak 490 atama yapılmıştır. Bu durum 2014 yılında da devam etmiş verilen 2000 kadro sözüne rağmen yalnızca 4 kişinin ataması yapılmıştır.

Bu kanun teklifi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığındaki 20 bin 265 boş kadroya atama yapılarak gençlerimizin yaşadığı sıkıntıların bir nebze olsun giderilmesi amaçlanmaktadır.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 2- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir."

MADDE 2- 639 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"2015 Yılı Atamaları

GEÇİCİ MADDE 9- 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kanununun sınırlamalarına tabi olmaksızın mevcut boş kadrolar 31/12/2015 tarihine kadar doldurulur."

.MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(1) SAYILI LİSTE KURUMU: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

TOPLAM

GİH

Ziraat Mühendisi

9

5850

5850

GİH

Veteriner Hekim

9

5850

5850

GİH

Gıda Mühendisi

9

2700

2700

GİH

Su Ürünleri Mühendisi

9

2700

2700

GİH

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi

9

250

250

TH

Tekniker

450

450

TH

Teknisyen

450

450

TOPLAM

18250

18250

KURUMU: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEŞKİLATI: TAŞRA

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

TOPLAM

GİH

Ziraat Mühendisi

650

650

GİH

Veteriner Hekim

650

650

GİH

Gıda Mühendisi

300

300

GİH

Su Ürünleri Mühendisi

300

300

GİH

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi

250

250

TH

Tekniker

100

100

TH

Teknisyen

100

100

TOPLAM

2350

2350

Bu yazı toplamda 17794 defa okundu.
kadife çelik
GTHB ziraat mühendisi atamaları
ins 5850 ziraat mühendisi alınır. yalansa da gerçek olur umarım .bir umut bekliyoruz ....
15 Mart 2015 Pazar Saat 14:46