< TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI YÖNETMELİĞİ GÜNCELLEDİ ZAMAN DARALDI. | ziraat fakültesi | Tarım haberleri Son dakika tarım haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI YÖNETMELİĞİ GÜNCELLEDİ ZAMAN DARALDI.
21 Kasım 2019 Perşembe Saat 10:25
13 Şubat 2019 ÇARŞAMBA Resmî Gazete de Sayı : 30685 nolu YÖNETMELİK Tarım ve Orman Bakanlığından:BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASI İLE DEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASI İLE DEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Perakende satış yerlerinin taşıması gereken asgari şartlar

MADDE 9 – (1) Bitki koruma ürünlerinin perakende satışının yapılacağı yerlerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Satış yerleri, bodrum, asma katları, varsa merdiven boşlukları, merdiven altı kısımları, kolonları, ara duvarları, lavabo ve tuvalet alanı, muhafazalı oda hariç olmak üzere en az yirmi metrekare büyüklüğünde olmalıdır.

b) Tabanı su geçirmeyen, kolayca temizlenebilen özellikte olmalıdır.

c) Nem, yağmur ve güneşin etkilerinden korunmuş özellikte olmalıdır.

ç) Satış yerlerinde ihtiyaca göre sıcaklık kontrolü, nem kontrolü ile kirli hava ve zararlı kokuların giderilmesi amacıyla yeterli kapasitede mekanik havalandırma düzeni kurulu olmalıdır.

d) Yangın ile ilgili önlemler alınmalı ve alan büyüklüğü dikkate alınarak yeterli miktarda yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.

e) Ayrı bir bölümde el ve yüz yıkanabilecek  sıcak ve/veya soğuk su sağlayan fotoselli, pedallı veya elle kullanılmayan musluğun yer aldığı lavabo bulundurulmalı, lavabonun bulunduğu bölümde sıvı sabun, kurutma cihazı veya kağıt havlu bulunmalıdır.

f) Bitki koruma ürünlerini muhafazaya elverişli, yeterli miktarda raf ve havalandırma sistemini içeren kapalı dolap veya kapalı bölme bulundurulmalı ve bitki koruma ürünleri bu kapalı dolapların veya kapalı bölmenin içine konulmalıdır.

g) Satış yerleri, giriş kapısı apartman girişinden farklı olan giriş katları hariç olmak üzere, apartman katlarında ve çevresine zarar verebilecek yerlerde olmamalıdır.

ğ) Bitki koruma ürünleri, insektisit, fungusit, herbisit ve benzeri gruplara göre ayrı ayrı bölmelerde kapalı dolaplarda muhafaza edilerek satışa sunulmalı ve bölmeler üzerine bitki koruma ürünü gruplarının ismi yazılmalıdır.

h) Satış yerlerinde, insan ve hayvan ilaçları ile gıdalar bulundurulmamalı ve bayiler tarafından bu ürünlerin satışı yapılmamalıdır.

ı) Yediemine alınacak bitki koruma ürünleri için en az iki metrekare alana sahip, tabanı su geçirmeyen, kolayca temizlenebilen özellikte, nem, yağmur ve güneşin etkilerinden korunmuş kapalı ayrı bir bölme bulundurulmalıdır.

i) Bitki Koruma Ürünleri Bayi İzin Belgesi, satış yerinde herkesin görebileceği şekilde asılı bulundurulmalıdır.

j) Bayiler, bitki koruma ürünleri için belirlenen en az yirmi metrekarelik alanda, bitki koruma ürünleri dışında gübre de dahil olmak üzere herhangi bir ürün bulundurmamalıdır.

Toptan satış yerlerinin taşıması gereken asgari şartlar

MADDE 10 – (1) Bitki koruma ürünlerinin toptan satışının yapılacağı yerlerde aşağıdaki özellikler aranır:

a) Satış yerleri, bodrum, asma katları, varsa merdiven boşlukları, merdiven altı kısımları, kolonları, ara duvarları, lavabo ve tuvalet alanı, muhafazalı oda hariç olmak üzere en az elli metrekare büyüklüğünde ve tabanı su geçirmeyen, kolayca temizlenebilen özellikte olmalıdır.

b) Nem, yağmur ve güneşin etkilerinden korunmuş özellikte olmalıdır.

c) Bitki koruma ürünlerinin olumsuz etkilerine maruz kalınmaması için toptan satış yerlerinde muhafazalı bir oda bulundurulmalıdır.

ç) İhtiyaca göre sıcaklık kontrolü, nem kontrolü ile kirli hava ve zararlı kokuların giderilmesi amacıyla yeterli kapasitede mekanik havalandırma düzeni bulundurulmalıdır.

d) Yangın ile ilgili önlemler alınmalı ve alan büyüklüğü dikkate alınarak yeterli miktarda yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.

e) Satış yerlerinde, el ve yüz yıkanabilecek  sıcak ve/veya soğuk su sağlayan fotoselli, pedallı veya elle kullanılmayan musluğun yer aldığı lavabo bulundurulmalı ve lavabonun bulunduğu bölümde sıvı sabun, kurutma cihazı veya kağıt havlu bulunmalıdır.

f) Bitki koruma ürünlerini muhafazaya elverişli, yeterli miktarda raf, dolap veya kapalı bölme bulundurulmalıdır.

g) Toptan satış yerleri, giriş kapısı apartman girişinden farklı olan giriş katları hariç olmak üzere, apartman katlarında ve çevresine zarar verebilecek yerlerde olmamalıdır.

ğ) Bitki koruma ürünleri, insektisit, fungusit, herbisit ve benzeri gruplara göre ayrı ayrı bölümlerde muhafaza edilerek satışa sunulmalı ve bölümler üzerine bitki koruma ürünü gruplarının ismi yazılmalıdır.

h) Satış yerlerinde insan ve hayvan ilaçları ile gıdalar bulundurulmamalı ve toptancılar tarafından bu ürünlerin satışı yapılmamalıdır.

ı) Yediemine alınacak bitki koruma ürünleri için en az beş metrekare alana sahip, tabanı su geçirmeyen, kolayca temizlenebilen özellikte, nem, yağmur ve güneşin etkilerinden korunmuş kapalı ayrı bir bölme bulundurulmalıdır.

i) Satış yeri dışında, o yerin bitki koruma ürünü toptancısı olduğunu belirten bir levha bulundurulmalıdır.

j) Temizlikte kullanılan suların tahliyesi için atık su deposu veya kanalizasyona irtibatlı bir kanal bulundurulmalıdır.

k) Bitki Koruma Ürünleri Toptancı İzin Belgesi, satış yerinde herkesin görebileceği şekilde asılı bulundurulmalıdır.

Bitki koruma ürünlerinin depolandığı yerlerin taşıması gereken asgari şartlar

MADDE 11 – (1) Bitki koruma ürünlerinin depolanacağı yerlerde aşağıdaki özellikler aranır:

a) Depo, tüm belediye hizmetlerinin ulaşabildiği, su baskınlarının olmayacağı yerlerde, yangına karşı korunmuş, bitki koruma ürünü yükleme ve boşaltmaya uygun, trafiğe engel teşkil etmeyecek şekilde hakim rüzgarlara ters yönde kurulmalıdır.

b) Deponun zemini, yağmur ve sel sularının depo içine girmeyecek şekilde toprak yüzeyinden yüksek ve tabanı en az yirmi metrekare alanında beton, kalebodur gibi uygun malzeme ile kaplanmış, kolay temizlenebilen, sürekli kuru tutulabilen nitelikte olmalıdır. Temizlikte kullanılan suların tahliyesini sağlayan atık su deposu veya kanalizasyona irtibatlı bir kanal bulundurulmalıdır.

c) Tavanı ve duvarları, sıcak ve soğuğu geçirmeyen, su ve nemi çekmeyen malzemelerden yapılmalıdır.

ç) Pencereler, güneş ışınlarının doğrudan bitki koruma ürünlerinin üzerine gelmesine engel olacak şekilde yapılmış veya camlar içten kalınca yağlı boya ile boyanmış olmalı, pencerelerin dış kısmında ise kafes teli veya kapak bulundurulmalıdır.

d) Kapılar, bitki koruma ürünlerinin depoya taşınmasına uygun büyüklükte, dayanıklı ve sağlam olmalıdır.

e) Raflar, radyatör veya pencere önleri ile her türlü ısı kaynaklarından uzak olarak çelik iskeletli, yeterli miktarda ve bitki koruma ürünlerinin ambalaj büyüklüklerine uygun ölçülerde yerleştirilmelidir.

f) Depoda, yeteri kadar sıcak ve soğuk su sağlayan fotoselli, pedallı veya elle kullanılmayan musluğun yer aldığı lavabo, musluk ve temizlik malzemesi, sıcaklık kontrolü için ısı ölçer alet bulundurulmalı ve ısının 5-35°C arasında olması sağlanmalıdır. Feromon içeren ürünlerin muhafazası için buzdolabı bulundurulmalıdır.

g) Yangın ile ilgili önlemler alınmalı ve alan büyüklüğü dikkate alınarak, yeterli kapasitede havalandırma, yangın söndürme cihazı bulundurularak, elektrik tesisatı yönünden yangına karşı korunma tedbirleri alınmalıdır.

ğ) Depoda çalıştırılan işçi ve görevliler, bitki koruma ürünlerinin zehirlilikleri, korunma tedbirleri ile zehirlenme belirtileri hakkında yılda en az bir kez yapılacak eğitimlerle bilgilendirilmelidir.

h) Depoda, mevcut bitki koruma ürünleri ile depoya girişi ve çıkışı yapılan bitki koruma ürünlerinin imal tarihi, şarj numarası ile ambalaj büyüklüğü ve miktarının anlık izlenebildiği yazılı veya elektronik kayıt tutulmalıdır.

ı) Depoda, döküntü, akıntı ve sızıntı yapan ambalajları içeren bitki koruma ürünleri bulundurulmamalıdır.

i)  Depoda sadece bitki koruma ürünleri muhafaza edilmelidir.

j) Kapıların üzerinde "Bitki Koruma Ürünü Deposudur" yazısı bulunan levhalar yerleştirilmelidir.

k) Bitki koruma ürünleri, etkili madde gruplarına, formülasyon şekillerine, kullanım yerlerine, ambalaj, cins, şekil ve büyüklüklerine göre tasnif edilmeli ve son kullanma tarihi en yakın olan ürünler, depodan ilk önce çıkarılabilecek şekilde yerleştirilmelidir.

l) Sıvı formülasyonlu bitki koruma ürünleri, raflarda istif edilmeli, raflarda istifin mümkün olmadığı durumlarda zemin üzerine ızgaralar yerleştirilerek, ızgaralar üzerine istifin altında kalan ambalajların delinmesine, ezilmesine, kırılmasına veya yırtılmasına yol açmayacak şekilde, usulüne uygun olarak yerleştirilmelidir.

m) Islanabilir toz formülasyonlu bitki koruma ürünleri, fiber, sac veya kontrplak fıçı ambalajların dışında jüt, polietilen kâğıt, torba ve benzeri ambalajlara konulduğunda en alttaki ambalaja yüz elli kilogramdan fazla ağırlık yüklenmeyecek şekilde istiflenmelidir.

n) Toz formülasyonlu bitki koruma ürünleri raflarda istif edilmeli, raflarda istifin mümkün olmadığı durumlarda zemin üzerine yerleştirilen ızgaralar üzerine duvardan yirmi santimetre, tavandan en az elli santimetre mesafe boşluk bırakılacak şekilde yerleştirilmelidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bitki Koruma Ürünleri Satış Yetkisi ve Depo İzni Verilmesi ile İlgili Hükümler

Bayi veya toptancı izin belgesi almak için başvuru yapabilecekler

MADDE 12 – (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak koşulu ile;

a) Ziraat mühendisi,

b) Eczacı,

c) Kimya mühendisi/kimyager,

ç) Bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyeni,

unvanlarından birine sahip kişiler veya bu unvanlardan birine sahip bir kişiyi sorumlu yönetici olarak istihdam eden tüzel kişiler ile kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ve birlikler, bitki koruma ürünlerinin toptan veya perakende satışını yapmak amacıyla bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almak için Bakanlığa müracaatta bulunabilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen unvanları yurt dışında almış olanların, eşdeğerliliklerinin belgelendirilmesi ve yetkili idarelerce onaylanması zorunludur.

Bayi veya toptancı izin belgesinin verilmesi

MADDE 13 – (1) Bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almak isteyenler, aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri içeren dilekçe ile bayi veya toptancı faaliyetini yapacakları ildeki il müdürlüğüne müracaat ederler:

a) Bayi veya toptancı faaliyetinin yapılacağı yerin açık adresi ile bayi veya toptancının telefon numarası ve e-mail adresi.

b) Toptan veya perakende satış yapılacak yer, depolama alanı ile diğer bölümleri ve raf yerleşimini gösteren krokiler, kullanım alan bilgileri, atık ve temiz su tesisatı ile havalandırma sisteminin özelliklerini gösteren plan ve krokileri.

c) Toptan veya perakende satış yapılacak adres için yetkili birimden alınmış bitki koruma ürünü satış faaliyetini içeren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının onaylı sureti.

ç) Yapı kullanma izin belgesi.

d) Bitki koruma ürünleri bayi izin belgesi almak isteyenler için Ek-1 de yer alan noterlikçe düzenlenmiş “Bitki Koruma Ürünleri Bayi Başvuru Taahhütnamesi”, bitki koruma ürünleri toptancı izin belgesi almak isteyenler için Ek-2 de yer alan noterlikçe düzenlenmiş “Bitki Koruma Ürünleri Toptancı Başvuru Taahhütnamesi”.

e) Bayi veya toptancıda görevlendirilecek olan çalışanlar ve görevleri hakkında bilgi.

f) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen unvanlardan birine sahip ve sorumlu yönetici olarak istihdam edilen kişiye ait;

1) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti ve T.C. Kimlik Belgesi fotokopisi,

2) Sorumlu yönetici olarak istihdam edilenler için noter aracılığı ile yapılan iş sözleşmesi ve SGK belgesi,

3) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen sınavda başarılı olduğuna ilişkin belge,

4) Son altı aylık sürede çekilmiş iki adet fotoğraf,

5) Bitki koruma ürünlerinin satışını yapmasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık probleminin olmadığına dair sağlık raporu,

6) Bayilik veya toptancılık faaliyetinin yapılacağı il veya ilçede ikamet ettiğini gösteren belge.

g) Bitki koruma ürünü satış faaliyetini içeren aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı sureti;

1) Ticaret Sicil Gazetesi,

2) Ticaret sicil kaydı,

3) Kuruluş bilgilerinin yer aldığı resmi belge.

ğ) Vergi Levhası veya vergi mükellefi olduğunu gösteren belge.

h) İmza sirküleri veya imza beyannamesi.

(2) Yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin uygun bulunması halinde, bayi veya toptancı faaliyeti için müracaatta belirtilen adreste, il müdürlüğünce incelemeler yapılır ve yerinde yapılan incelemeler sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine göre durumu uygun bulunanlara, kontrol yapılan adres için Bakanlıkça oluşturulan sistem kullanılarak, faaliyet konusuna göre Ek-3’te yer alan Bitki Koruma Ürünleri Bayi İzin Belgesi veya Ek-4’te yer alan Bitki Koruma Ürünleri Toptancı İzin Belgesi, il müdürlüğünce iki nüsha olarak düzenlenir.

(3) İl müdürlüğünce onaylanan belgelerin birinci nüshası ilgiliye verilir, ikinci nüshası il müdürlüğünce muhafaza edilir.

Depo izin belgesinin verilmesi

MADDE 14 – (1) Bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi sahibi kişiye ait Bakanlıkça kayıt altına alınmış adreste yer alan satış yerleri ile bitki koruma ürünleri üretim izni almış olan tesislerin içinde bulunan, Bakanlıkça uygun görülmüş mamul madde depoları dışındaki, bitki koruma ürünlerinin depolanacağı yerler için Bitki Koruma Ürünleri Depo İzin Belgesi alınması zorunludur.

(2) Depo izin belgesi almak isteyen bayi veya toptancılar ile bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalar veya distribütör firmalar, aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri içeren dilekçe ile bitki koruma ürünlerinin depolanacağı adresin bulunduğu il müdürlüğüne müracaat ederler:

a) Başvuru yapan bayi, toptancı veya bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmanın bitki koruma ürünlerini depolayacakları yerin açık adresi ile iletişim sağlanacak telefon numarası.

b) Bitki koruma ürünlerinin depolanacağı binanın inşaat planı, tadilat yapılması durumunda asıl plan ve tadilat planları.

c) Depolama alanı ile diğer bölümleri ve raf yerleşimini gösteren krokiler, kullanım alan bilgileri, atık ve temiz su tesisatı ile havalandırma sisteminin özelliklerini gösteren plan ve krokiler.

ç) Bitki koruma ürünlerinin depolanacağı yer için yetkili birimden alınmış bitki koruma ürünü depolanmasını içeren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının onaylı sureti.

d) Yapı kullanma izin belgesi.

e) Depoda görevli kişilerin isimleri, görevleri ve iletişim bilgileri.

f) Depolanacak bitki koruma ürünleri ile ilgili bilgi.

g) Deponun kiralık olması durumunda, kira sözleşmesinin onaylı sureti.

(3) Yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin uygun bulunması halinde, belirtilen adreste il müdürlüğünce incelemeler yapılır ve yerinde yapılan bu incelemeler sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine göre durumu uygun bulunan adres için Bakanlıkça oluşturulan sistem kullanılarak, Ek-5’te yer alan Bitki Koruma Ürünleri Depo İzin Belgesi, il müdürlüğünce iki nüsha olarak düzenlenir.

(4) İl müdürlüğünce onaylanan belgelerin birinci nüshası ilgiliye verilir, diğer nüshası ise il müdürlüğünce muhafaza edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınav ile İlgili Hükümler

Sınav

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen unvanlara sahip olan kişiler için Bakanlıkça veya Bakanlığın uygun gördüğü kurumlarca merkezi sınav yapılır.

(2) Sınav takvimi ve sınavın uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlık tarafından, sınav tarihinden en az üç ay önce ilan edilir.

(3) Yapılan sınav sonucunda 70 ve üzeri puan alan kişiler başarılı sayılır. 

(4) Yapılan sınavda başarılı olan kişilerin listesi Genel Müdürlük web sayfasında yayımlanır ve liste Genel Müdürlük tarafından il müdürlüklerine gönderilir.

(5) Bakanlıkça yapılan sınavda başarılı olan kişiler için yeniden sınava girme şartı aranmaz.

Sınav konuları

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen unvanlara sahip kişiler için yapılacak olan sınav aşağıdaki konuları içerir;

a) Bitki koruma ürünleri ile ilgili mevzuat,

b) Bitki koruma ürünlerinin çevreye ve insan sağlığına etkileri ve korunma yolları,

c) Bitki koruma ürünlerinin uygulamaya hazırlanması, formülasyon şekilleri ve karışabilirlikleri,

ç) Tarım ürünlerinde bitki koruma ürünlerinin kalıntı sebepleri ve kalıntının önlenmesi,

d) Bitki koruma ürünlerinde direnç ve yönetimi,

e) Bitki koruma ürünlerinin satışında karekod, kayıt ve izleme uygulamaları,

f) Bitki hastalık ve zararlıları ile yabancı otlar ve bunlara karşı uygulanabilecek mücadele metotları,

g) Toksikoloji ve ekotoksikoloji,

ğ) Entegre zararlı yönetimi, entegre ürün yönetimi ve organik tarım,

h) Zirai mücadele ve entegre mücadele teknik talimatları,

ı) Temel fitopatoloji, entomoloji, herboloji ve nematoloji konuları,

i) Mücadele metotları,

j) Mesleki diğer konular.

(2) Birinci fıkradaki konular çerçevesinde yapılacak sınavda toplam soru sayısı ve konu dağılımları Bakanlıkça belirlenir ve ihtiyaç durumunda gerekli değişiklikler yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Yetki ve Sorumluluklar

Bayilerin yetki ve sorumlulukları

MADDE 17 – (1) Bitki Koruma Ürünleri Bayi İzin Belgesine sahip olan bayiler aşağıda belirtilen şartlara uymakla yükümlüdürler:

a) Bitki koruma ürünlerinin perakende satışlarını, bu Yönetmelik hükümlerine göre belirlenmiş sorumlu yönetici nezaretinde veya sorumluluğunda yapar.

b) Bakanlıkça onayı bulunmayan, kullanma süresi geçmiş, etiketsiz, kullanımı sonlandırılmış, imal tarihi, son kullanım tarihi ve karekod bilgisi olmayan veya bu bilgileri silinmiş veya okunamaz hale gelmiş bitki koruma ürünlerini işyerlerinde bulunduramaz ve satışını yapamazlar.

c) Bitki koruma ürünlerini, Bakanlık teknik talimatlarında ve bu ürünler ile ilgili hazırlanmış olan reçeteler ile bitki koruma ürünlerinin etiketinde belirtilen ürün, doz ve uygulama esasları dışında tavsiye edemezler.

ç) İl müdürlüğünce uygun görülmeden faaliyetine ara veremez veya faaliyetlerini durduramazlar.

d) Sayfaları il müdürlüğünce numaralanmış ve mühürlenmiş Bitki Koruma Ürünleri Bayi Kontrol Defteri bulundururlar.

e) Kükürt ve göztaşı dahil bitki koruma ürünlerinin orijinal ambalajlarını bozamaz ve açık olarak satamazlar.

f) Bakanlıkça yediemine alınan bitki koruma ürünlerini ikinci bir emre kadar uygun depolama şartlarında muhafaza ederler.

g) Bitki koruma ürünlerini işyerleri ve Bakanlıkça onaylı depoları dışında bulunduramaz ve gezici olarak işyerleri dışında satamazlar.

ğ) Bitki koruma ürünlerinin etiketleri üzerinde sürşarj etiketi dışında herhangi bir değişiklik yapamaz, bitki koruma ürünlerini ülke ihtiyaçları, piyasa koşulları, kamu yararı dikkate alınarak gerektiğinde Bakanlıkça belirlenen satış fiyatlarının üzerinde satamazlar.

h) Bitki koruma ürünlerini, sadece Bakanlıktan izin almış bayi, toptancı ve ruhsat sahibi firmalardan satın alırlar.

ı) Fümigantları, sadece fümigasyon operatör belgesi olanlara satarlar.

i) İl müdürlüğü tamim ve emirlerini, iş yerlerinde her an ulaşabilecek şekilde bulundurarak gereğini yerine getirirler.

j) Bitki koruma ürünü kapsamında olmayan, ancak bitki koruma ürünü gibi etiketinde bitki koruma ürününü çağrıştıracak ifadeler yer alan ürünler ile bu ürünlerin tanıtımı için kullanılan afiş, broşür ve benzeri tanıtım materyallerini işyerinde bulunduramazlar.

k) Bitki koruma ürünleri veri tabanı programı, bitki koruma ürünleri takip programı, duyurular, yayımlar ve mevzuat gibi Bakanlık resmi yayınlarını takip edip güncel verilere erişerek Bakanlıkça yasaklanmış, kullanımı sonlandırılmış, askıya alınmış veya kullanımı kısıtlanmış bitki koruma ürünlerini satamazlar.

l) Bakanlıkça belirlenmiş karekod zorunluluğu bulunan bitki koruma ürünlerini karekodsuz olarak işyerlerinde bulunduramaz ve satışını yapamazlar.

m) Ürün alış, satış, iade, satış iptal, ihracat, ihracat iptal, mal devir, mal devir iptal gibi işlemler ile miadı dolma, çalınma, bozunma ve benzeri nedenlerle vasfını yitirmiş bitki koruma ürünlerinin deaktivasyon işlemlerini Bakanlıkça oluşturulan bitki koruma ürünleri takip sistemine süresinde bildirirler.

n) Karekod zorunluluğu bulunan bitki koruma ürünlerini Bakanlıkça oluşturulmuş olan bitki koruma ürünleri takip sistemine bildirimde bulunmadan stoklarına alamaz ve stoklarından çıkışını yapamazlar.

o) Bakanlıkça reçeteli satılması zorunlu hale getirilmiş bitki koruma ürünlerini reçetesiz veya Bakanlıkça belirlenen şartlar dışında satamaz, reçete ile satılan bitki koruma ürünlerinin kayıtlarını düzenli olarak tutar ve reçeteleri beş yıl süre ile saklarlar.

ö) Kontrol görevlilerine işyerlerini ve depolarını gezdirir, bayi kontrol defterlerini, satışını yaptıkları bitki koruma ürünleri ile bu ürünlere ait bilgi, belge ve tutulan kayıtları gösterir, istenilen bilgileri zamanında ve eksiksiz olarak temin ederek kontrol görevlilerinin isteyeceği çeşit ve miktarda bitki koruma ürünü numunesini verirler.

p) Mevsiminde bölgeleri için gerekli bitki koruma ürünlerini yeterli miktarda bulundururlar.

r) Mevcut çalışmaları, mevzuat değişiklikleri ve yeni uygulamaların aktarılması amacıyla il müdürlükleri veya Bakanlıkça düzenlenen eğitim ve bilgilendirme toplantılarına katılırlar.

s) Bitki koruma ürünü uygulamalarında kullanılan koruyucu araç ve gereçleri satışa hazır bulundururlar.

ş) Son kullanım tarihi geçmiş olan bitki koruma ürünlerini firmasına iade ederler.

t) Sahte ve kaçak bitki koruma ürünlerini işyerlerinde bulunduramaz ve satışını yapamazlar.

Toptancıların yetki ve sorumlulukları

MADDE 18 – (1) Bitki Koruma Ürünleri Toptancı İzin Belgesine sahip olan toptancılar aşağıda belirtilen şartlara uymakla yükümlüdürler:

a) Doğrudan doğruya çiftçilere veya tüketiciye perakende olarak bitki koruma ürünü satamazlar.

b) Bitki koruma ürünü alıp satmaya yetkili olmayan yerlere bitki koruma ürünü satamaz, bitki koruma ürünlerini sadece bayi izin belgesi olan bayilere veya toptancı izin belgesi olan toptancılara satarlar.

c) Bakanlıkça onayı bulunmayan, kullanma süresi geçmiş, etiketsiz, kullanımı sonlandırılmış, imal tarihi, son kullanım tarihi ve karekod bilgisi olmayan veya bu bilgileri silinmiş veya okunamaz hale gelmiş bitki koruma ürünlerini işyerlerinde bulunduramaz ve satışını yapamazlar.

ç) İl müdürlüğünce uygun görülmeden faaliyetine ara veremez veya faaliyetini durduramazlar.

d) Sayfaları il müdürlüğünce numaralanmış ve mühürlenmiş Bitki Koruma Ürünleri Toptancı Kontrol Defteri bulundururlar.

e) Kükürt ve göztaşı dahil bitki koruma ürünlerinin orijinal ambalajlarını bozamaz ve açık olarak satamazlar.

f) Bakanlıkça yediemine alınan bitki koruma ürünlerini ikinci bir emre kadar uygun depolama şartlarında muhafaza ederler.

g) Bitki koruma ürünlerini işyerleri ve Bakanlıkça onaylı depoları dışında bulunduramaz ve gezici olarak işyerleri dışında satamazlar.

ğ) Bitki koruma ürünlerinin etiketleri üzerinde sürşarj etiketi dışında herhangi bir değişiklik yapamaz, bitki koruma ürünlerini, ülke ihtiyaçları, piyasa koşulları, kamu yararı dikkate alınarak gerektiğinde Bakanlıkça belirlenen satış fiyatlarının üzerinde satamazlar.

h) Bitki koruma ürünlerini sadece Bakanlıktan izin almış toptancı ve ruhsat sahibi firmalardan satın alırlar.

ı) İl müdürlüğü tamim ve emirlerini, iş yerlerinde her an ulaşabilecek şekilde bulundurarak gereğini yerine getirirler.

i) Bitki koruma ürünü kapsamında olmayan, ancak bitki koruma ürünü gibi etiketinde bitki koruma ürününü çağrıştıracak ifadeler yer alan ürünler ile bu ürünlerin tanıtımı için kullanılan afiş, broşür ve benzeri tanıtım materyallerini işyerlerinde bulunduramazlar.

j) Bakanlıkça belirlenmiş karekod zorunluluğu bulunan bitki koruma ürünlerini karekodsuz olarak bulunduramaz ve satışını yapamazlar.

k) Ürün alış, satış, iade, satış iptal, ihracat, ihracat iptal, mal devir, mal devir iptal gibi işlemler ile miadı dolma, çalınma, bozunma ve benzeri nedenlerle vasfını yitirmiş bitki koruma ürünlerinin deaktivasyon işlemlerini Bakanlıkça oluşturulan bitki koruma ürünleri takip sistemine süresinde bildirirler.

l) Karekod zorunluluğu bulunan bitki koruma ürünlerini Bakanlıkça oluşturulmuş olan bitki koruma ürünleri takip sistemine bildirmeden stoklara alamaz ve stoklarından çıkışını yapamazlar.

m) Kontrol görevlilerine işyerlerini ve depolarını gezdirir, toptancı kontrol defterlerini, satışını yaptıkları bitki koruma ürünleri ile bu ürünlere ait bilgi, belge ve tutulan kayıtları gösterir, istenilen bilgileri zamanında ve eksiksiz olarak temin ederek ve kontrol görevlilerinin isteyeceği çeşit ve miktarda bitki koruma ürünü numunesini verirler.

n) Mevcut çalışmaları, mevzuat değişiklikleri ve yeni uygulamaların aktarılması amacıyla il müdürlükleri veya Bakanlıkça düzenlenen eğitim ve bilgilendirme toplantılarına katılırlar.

o) Son kullanım tarihi geçmiş olan bitki koruma ürünlerini firmasına iade ederler.

ö) Sahte ve kaçak bitki koruma ürünlerini işyerlerinde bulunduramaz ve satışını yapamazlar.

Üreticilerin görev ve sorumlulukları

MADDE 19 – (1) Bitkisel üretim yapan üreticiler aşağıda belirtilen şartlara uymakla yükümlüdürler:

a) Bu Yönetmelikte belirtilen özel şartlar dışında, bitki koruma ürünlerini bitki koruma ürünlerinin satışı konusunda yetkilendirilmiş olan bayilerden alırlar.

b) Bitki koruma ürünlerini Bakanlıkça onaylı tavsiyelerine uygun olarak kullanır veya kullandırırlar.

c) Reçete zorunluluğu bulunan bitki koruma ürünlerini reçete ile alarak Bakanlıktan Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi almış kişiye uygulatırlar.

ç) Bakanlıkça veya il/ilçe müdürlüklerince yapılacak olan resmi kontrollerde denetleyici kişilere gerekli kolaylığı sağlayarak, Bakanlık tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri denetleyici kişilere verirler.

d) Kullanmış oldukları bitki koruma ürünleri ile ilgili fatura ve kullanım bilgilerini en az beş yıl süreyle muhafaza ederler.

Ruhsat sahibi firmaların görev ve sorumlulukları

MADDE 20 – (1) Bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalar aşağıda belirtilen şartlara uymakla yükümlüdürler:

a) Ruhsatına sahip oldukları bitki koruma ürünleri ile ilgili her türlü sorumluluğu alırlar.

b) Ruhsata esas dosyasında belirtilen şartları sağlayan ürünleri piyasaya arz ederler.

c) Sadece ruhsatlı bitki koruma ürünlerini piyasaya arz ederler.

ç) Bitki koruma ürünlerini ruhsat dosyasında belirtilen etiket bilgileri ile etiketin üzerinde Bakanlıkça belirlenmiş standartta karekod bilgisini içeren ambalajlarda piyasaya arz ederler.

d) Bakanlıkça belirlenmiş karekod zorunluluğu bulunan bitki koruma ürünlerini karekodsuz olarak piyasaya arz edemez ve depolarında bulunduramazlar.

e) Firma stok, satış, iade, satış iptal, ihracat, ihracat iptal, mal devir, mal devir iptal gibi işlemler ile miadı dolma, çalınma, bozunma ve benzeri nedenlerle vasfını yitirmiş bitki koruma ürünlerinin deaktivasyon işlemlerini Bakanlıkça oluşturulan bitki koruma ürünleri takip sistemine süresinde bildirirler.

f) Karekod zorunluluğu bulunan bitki koruma ürünlerini Bakanlıkça oluşturulmuş olan bitki koruma ürünleri takip sistemine bildirimde bulunmadan stoklarına alamaz ve stoklarından çıkışını yapamazlar.

g) Ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin Bakanlıkça onaylı tavsiyelerinin dışında kullanılması amacıyla üreticileri veya bayileri yönlendiremezler.

ğ) Bakanlıkça veya il/ilçe müdürlüklerince yapılacak olan resmi kontrollerde denetleyici kişilere gerekli kolaylığı sağlayarak Bakanlık tarafından talep edilen bilgi, belge ve tutulan kayıtları denetleyici kişilere verirler.

h) Piyasaya arz ettikleri bitki koruma ürünleri ile ilgili bütün bilgi ve belgeleri en az beş yıl süreyle muhafaza ederler.

ı) Bitki koruma ürünleri ile ilgili yürürlükte olan mevzuata uyarlar.

i) Bakanlıkça yapılan kontrol veya analiz sonuçlarına göre uygun bulunmayan ve satışı durdurulan ürünlerin Bakanlığın bilgisi dahilinde toptan ve perakende satış noktalarından toplatılmasını sağlarlar.

j) Son kullanma tarihi geçmiş olan bitki koruma ürünlerini piyasadan toplatarak imha işlemlerini yaptırırlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Bayi ve Toptancı ile İlgili Hükümler

Bayi, toptancı ve depo yer değişikliği

MADDE 21 – (1) Bayi veya toptancının izin verilen adresten farklı bir adrese taşınması durumunda, faaliyetin sonlandırılacağı il müdürlüğüne taşınma işleminin gerçekleştirileceği tarihten on beş gün önce başvuru yapılması zorunludur.

(2) Aynı il sınırları içerisinde bulunan farklı bir adrese taşınılması durumunda, taşınılacak adres ile ilgili, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen bilgi ve belgeler ile daha önce verilmiş olan Bitki Koruma Ürünleri Bayi İzin Belgesi veya Bitki Koruma Ürünleri Toptancı İzin Belgesi aslını içeren dilekçe ile il müdürlüğüne başvuru yapılır.

(3) İkinci fıkrada belirtilen durumda, eski izin belgesi Bakanlık tarafından oluşturulan bayi ve toptancıların kayıtlı olduğu sistem kullanılarak iptal edilir. Yeni adres bilgileri dikkate alınarak 13 üncü ve 14 üncü madde kapsamında il müdürlüğünce yapılacak kontrol sonucunun uygun olması halinde aynı sistem kullanılarak yeni adres için düzenlenen izin belgesi bayi veya toptancıya verilir.

(4) Farklı il sınırları içerisinde bulunan bir adrese taşınılması durumunda, Bakanlık tarafından oluşturulan bayi ve toptancıların kayıtlı olduğu sistem kullanılarak yer değişikliği gerekçesi ve yeni taşınılacak il adı belirtilerek daha önce verilmiş olan belge faaliyetin sonlandırılacağı il müdürlüğünce iptal edilir.

(5) Farklı il sınırları içerisinde bulunan bir adrese taşınılması durumunda, taşınılacak adres ile ilgili, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bilgi ve belgeleri içeren dilekçe ile faaliyette bulunulacak ilin il müdürlüğüne, en geç bir ay içerisinde başvuru yapılması zorunludur.

(6) Yer değişikliği talebinde bulunan bayi veya toptancılar, yer değişikliği işlemlerini dört ay içerisinde tamamlamamaları durumunda, izin belgeleri ikaza gerek kalmadan iptal edilmiş sayılır.

(7) Bayi veya toptancılar yer değişikliği yaptıktan sonra 6 ay süre ile yeniden yer değişikliği yapamazlar.

(8) Bitki koruma ürünlerinin depolanması amacıyla Bitki Koruma Ürünleri Depo İzin Belgesi verilmiş olan deponun kapatılması veya farklı bir adrese taşınması durumunda, depolama faaliyetinin sonlandırılacağı il müdürlüğüne kapatma veya taşınma işleminin gerçekleştirileceği tarihten on beş gün önce başvuru yapılması zorunludur.

Bayi ve toptancılıktan vazgeçme

MADDE 22 – (1) Bitki koruma ürünü bayi veya toptancı izin belgesine sahip olanlar, bayi veya toptancı faaliyetinden vazgeçmek istemeleri durumunda, faaliyetin yapıldığı ilin il müdürlüğüne, ekinde daha önce verilmiş olan izin belgesinin aslının yer aldığı bir dilekçe ile müracaat etmek zorundadırlar.

(2) Bayi veya toptancılıktan vazgeçenlerin izin belgesi, belge sahibi bayi veya toptancı tarafından herhangi bir bitki koruma ürünü satışının yapılmaması şartıyla il müdürlüğünce iptal edilir.

Bayi veya toptancı faaliyetine ara verme

MADDE 23 – (1) Bitki koruma ürünü bayi veya toptancı izin belgesine sahip olanlar, hastalık ve sair mazeretlere istinaden bitki koruma ürünü satışına ara vermek istemeleri durumunda; Bakanlıkça verilmiş olan bitki koruma ürünü bayi veya toptancı belgesi ile birlikte faaliyetlerine ara verme nedeni ve talep edilen süreyi gösteren bir dilekçe ile il müdürlüğüne müracaat etmek zorundadırlar.

(2) Bayi veya toptancıda herhangi bir bitki koruma ürünü satışının olmayacağının garanti altına alınması şartıyla il müdürlüğünce belirlenen sürelerde bayi veya toptancı izin belgesi askıya alınır.

(3) Bayi veya toptancının il müdürlüğünce belirlenmiş süre tamamlanmadan veya tamamlandıktan sonra faaliyetine devam etmek istemesi durumunda; bu Yönetmelikteki bayi veya toptan satış yerlerinde aranan şartlar yönüyle yapılacak kontrol sonucuna göre, bitki koruma ürünü bayi veya toptancı belgesi iade edilir veya herhangi bir adres değişikliği halinde belge bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak yenilenir.

(4) Bitki koruma ürünü bayi ve toptancı izin belgesine sahip olanların hastalık ve sair mazeretlere istinaden bitki koruma ürünü satışına ara vermek istemeleri durumunda bayi veya toptancı izin belgesinin il müdürlüğünce askıya alınma süresi en fazla 5 yıldır.

Bayi veya toptancının devri ve ölüm

MADDE 24 – (1) Bitki koruma ürünleri toptan veya perakende satış yetkisine sahip bayi veya toptancılar Bakanlıkça uygun görülmüş adresteki satış yerinin, gerekli devir sözleşmesinin yapılması ve il müdürlüğünün bilgisi ve uygun görmesi halinde bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan bitki koruma ürünleri toptan veya perakende satış yetkisine sahip başka bayi veya toptancıya devri yapılabilir.

(2) Bitki koruma ürünleri toptan veya perakende satış yetkisine sahip kişinin ölümü halinde belge sahibi kişinin kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu en geç bir ay içinde il müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.

(3) Kanuni mirasçıların, yetki belgesi sahibi kişinin faaliyetini devam ettirmek istemeleri durumunda yetki sahibi kişinin ölüm tarihinden başlamak üzere en geç 3 ay içerisinde bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan bitki koruma ürünleri toptan veya perakende satış yetkisine sahip olabilecek bir kişiyi sorumlu yönetici olarak çalıştırmak şartıyla bitki koruma ürünleri satışı yapabilirler.

Unvan ve sorumlu yönetici değişikliği

MADDE 25 – (1) Bayi veya toptancıda unvan veya sorumlu yönetici değişikliği durumunda;

a) Unvan değişikliği için bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen bilgi ve belgeleri,

b) Sorumlu yönetici değişikliğinde bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen bilgi ve belgeleri,

içeren dilekçe ile il müdürlüğüne en geç 1 ay içerisinde başvuru yapılması zorunludur.

(2) Değişikliğin il müdürlüğünce uygun görülmesi halinde yeni unvan veya sorumlu yönetici değişikliği yapılarak belge numarası ve tarihi aynı kalmak koşuluyla Bakanlıkça oluşturulan sistem kullanılarak yenilenen belge il müdürlüğünce iki nüsha olarak düzenlenir.

(3) İl müdürlüğünce onaylanan belgelerin birinci nüshası ilgiliye verilir, diğer nüshası ise il müdürlüğünce muhafaza edilir.

Bayi ve toptancıların çalışma düzeni

MADDE 26 – (1) Bitki koruma ürünleri bayi ve toptancıları haftanın en az beş günü satış yerlerini açık tutmak zorundadırlar.

Bayi ve toptancıda çalışanların çalışma kıyafeti

MADDE 27 – (1) Bitki koruma ürünü bayi veya toptancılarında görevli her çalışanın çalışma esnasında beyaz önlük giymesi ve bu kıyafetlerin göğüs cebi üzerinde ad ve soyadı belirtilmesi zorunludur.

Yetkili kişinin bayide bulunma zorunluluğu

MADDE 28 – (1) Bitki koruma ürünlerinin perakende satışının yapıldığı bayilerde sorumlu yöneticinin bilfiil bulunması gerekir.

(2) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen yetki ve sorumlulukları ile ilgili hususlara uyulmaması ve ihmali nedeniyle oluşabilecek her türlü olumsuzluktan ve bayide yapılan satıştan kaynaklanacak her türlü yanlış ve hatalı işlemden bayi sorumludur.

(3) Hastalık ve sair mazeretlerle sorumlu yöneticinin 24 saatten fazla süreyle bayiden ayrılmak zorunda kalması durumunda bayinin il veya ilçe müdürlüğüne bir yazıyla bilgi vermesi zorunludur. Ayrılış süresinin on beş güne kadar devam etmesi durumunda il veya ilçe müdürlüğünün bilgisi dahilinde işyerinin kapalı tutulması ve herhangi bir bitki koruma ürünü satışının yapılmaması gerekir.

Bayi veya toptancı ile ruhsat sahibi firmada bulunması gereken bilgi ve belgeler

MADDE 29 – (1) Bayi ve toptancılar ile ruhsat sahibi firmalarda satışı yapılan bitki koruma ürünleri ile ilgili stok, satış, iade, satış iptal, ihracat, ihracat iptal, mal devir, mal devir iptal gibi işlemler ile miadı dolma, çalınma, bozunma ve benzeri nedenlerle vasfını yitirmiş bitki koruma ürünlerinin deaktivasyon işlemlerini içeren fatura ve benzeri bilgi ve belgelere ait kayıtlar anında ulaşılabilecek şekilde tutulur. Bu kayıtlar denetimlerde istenilmesi halinde sunulmak üzere beş yıl süre ile saklanır.

(2) Bayi veya toptancılarda 1 inci sayfası beyaz, 2 nci sayfası sarı renkli olan 100 koçandan oluşan il müdürlüklerince Ek-6’da belirtilen örneğe göre bastırılmış ve her sayfası il müdürlüklerince onaylanmış olan Bitki Koruma Ürünleri Bayi Kontrol Defteri veya Ek-7’de belirtilen örneğe göre bastırılmış Bitki Koruma Ürünleri Toptancı Kontrol Defteri bulundurulur.

(3) Bayi veya toptancılarda, sorumlu yönetici ile çalışan diğer kişilere ait kişisel bilgiler ve bu kişilerin bu işte çalışmalarında herhangi bir sakınca olmadığına dair alınmış sağlık raporu ve her yıl en az bir kez yapılmış sağlık kontrolü bilgileri anında ulaşılabilecek şekilde tutulur. Bu bilgiler denetimlerde istenilmesi hâlinde sunulmak üzere beş yıl süre ile saklanır.

(4) Bayi veya toptancılarda Bakanlık tarafından yayımlanan tamimler, alınan kararlar ve ilgili mevzuat bulundurulur.

(5) Bayi veya toptancılarda, bitki koruma ürünlerinin kimden alındığını ve kime satışının yapıldığını gösteren fatura bilgileri ile iade edilen bitki koruma ürünlerine ait fatura ve benzeri bilgi ve belgeler anında ulaşılabilecek şekilde tutulur.

(6) Bitki koruma ürünü ruhsat sahibi firmalarda, bitki koruma ürünlerinin imalat ve ithalat kayıtlarını gösteren fatura ve benzeri bilgi ve belgeler anında ulaşılabilecek şekilde tutulur.

Bayi veya toptancı ismi, levhası ve vitrini

MADDE 30 – (1) Bitki koruma ürünlerinin toptan veya perakende satış yerlerinde, satış yerinin görülebilir cephelerinden en az birine ve satış yeri olarak kullanılacak yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, bitki koruma ürünleri bayisinin veya toptancısının Bakanlık kayıtlarındaki adını gösterir levha veya yazı konulur.

(2) Bitki koruma ürünleri perakende satış yerlerinde satış yerinin dış cephesine, kolayca görülecek yükseklikte olmak kaydıyla özellikleri ve renkleri Ek-8’de yer alan örneğe göre hazırlanmış “Bitki Koruma Ürünleri Bayisi” ışıklı levhası konulur.

(3) Bitki koruma ürünlerinin toptan veya perakende satış yerlerinin ön vitrinlerine içi dolu herhangi bir bitki koruma ürünü ambalajı konulmaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Bitki Koruma Ürünlerinin Takibi

Bitki koruma ürünleri takip sistemi

MADDE 31 – (1) Bayiler ve toptancılar tarafından bitki koruma ürünlerinin alışı, satışı, alındığı firma veya yetkili satış yerine veya mücbir sebep halinde ya da bayi veya toptancının kapanması halinde diğer satış yerlerine iadesi, son kullanım tarihi geçmiş olan ya da bozulmuş olanların imhası işlemlerinde Bakanlık tarafından uygulamaya konulan bitki koruma ürünleri takip sisteminin kullanılması ve bu sisteme bildirim yapılması zorunludur.

(2) Bitki koruma ürünleri takip sistemi temel olarak, Global Lokasyon Numarası ile tanımlanan ruhsat sahibi firmalar ile Bakanlıkça verilen numaralarla tanımlanan bayi ve toptancıların, tanımlandıkları türlere göre yapmakla yükümlü oldukları bildirimlerin bitki koruma ürünleri takip programında kayıt altına alınarak takip edilmesi esasına göre işler. Bitki koruma ürünlerinin karekodları, ruhsat veya izin sahibi tarafından bitki koruma ürünleri takip sistemine bildirilir. Bitki koruma ürünleri takip sistemi bildirilen karekodun tekilliğini, standartlarını ve içeriğini kontrol ederek uygun olanları veri tabanına kaydeder, uygun olmayanları reddeder.

(3) Bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalar, ürünlerinin her birimini bitki koruma ürünleri takip sistemine kaydetmek ile yükümlü ve yetkilidirler.

(4) Bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalar ile bitki koruma ürünleri bayi ve toptancıları, ürün alış, satış, iade, satış iptal, ihracat, ihracat iptal, mal devir, mal devir iptal gibi işlemler ile miadı dolma, çalınma, bozunma ve benzeri nedenlerle vasfını yitirmiş bitki koruma ürünlerinin deaktivasyon işlemlerini bitki koruma ürünleri takip sistemine süresinde bildirmek zorundadırlar.

(5) Bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalar ile bitki koruma ürünleri bayi ve toptancıları, karekodu veri tabanında kayıtlı bitki koruma ürünü üzerinde gerçekleştirdikleri tüm hareketleri ve hareket iptallerini bitki koruma ürünleri takip sistemine süresinde bildirmekle yükümlüdürler. Bitki koruma ürünleri takip sisteminde, standartları ve içeriği uygun olan bildirimler onaylanır, uygun olmayanlar reddedilir.

(6) Bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalar ile bitki koruma ürünleri bayi ve toptancıları, bitki koruma ürünleri takip sistemine yapmış oldukları bildirimleri doğrulayacak üretim, ithalat, satış gibi iş ve işlemlere ait evraklar ile fatura, irsaliye, reçete gibi evrakların aslını veya okunaklı suretini Bakanlık tarafından talep edildiğinde ibraz etmek üzere beş yıl süreyle fiziki ya da elektronik ortamda saklamakla yükümlüdürler.

(7) Bayi ve toptancılar tarafından, bitki koruma ürünleri takip sistemi kapsamında bildirime tabi bitki koruma ürünlerinin bitki koruma ürünleri takip sisteminde kaydının olmadığının tespit edilmesi durumunda; bayi veya toptancılar, söz konusu durumu il/ilçe müdürlüğü ve mümkün olduğu durumlarda ruhsat sahibine hemen haber vermek zorundadırlar.

Kayıt ve güvenlik

MADDE 32 – (1) Bitki koruma ürünlerinin hareket kayıtları karekod, ruhsat sahibi firmalar tarafından yapılan hareket kayıtları Global Lokasyon Numarası, bayi ve toptancılar tarafından yapılan hareket kayıtları ise Bakanlıkça belirlenmiş numaralar üzerinden yapılır. Kayıtlar Bakanlıkça hazırlanmış olan bitki koruma ürünleri takip programında saklanır.

(2) Karekod, GTIN numarası, seri numarası, son kullanma tarihi ve şarj numarasından oluşur. Küresel Ticari Ürün Numarası ve seri numarası ürünü benzersiz yapar. Bitki koruma ürünleri takip sistemi, aynı GTIN numarası ve seri numarasına sahip ürünün sisteme yeniden kaydedilmesine izin vermez.

Dağıtım

MADDE 33 – (1) Her bitki koruma ürününün satışında, dağıtımında ve depolanmasında bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorunludur. Ancak, üretici firmalar tarafından Bakanlıktan ihraç amaçlı imal izni alınarak yurt dışına ihraç edilmek üzere üretilecek ürünlerde Bakanlıkça talep edilen her türlü kaydı tutmak şartıyla karekod zorunluluğu aranmaz.

(2) Bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalar, birden fazla bitki koruma ürününü sevk ederken bu ürünlerin güvenilirliğini sağlamak üzere taşıma ambalajları kullanır. Taşıma ambalajları palet, koli, kutu olarak ve iç içe konulacak şekilde olabilir. Taşıma ambalajlarının içerdiği miktarlar satış esnasında açılmadan son noktaya kadar taşıyacak makul seviyelerde belirlenir.

(3) Taşıma ambalajlarının üstünde, taşıma ambalajını tanımlayan bilgileri içeren bir tanımlayıcı veya taşıma ambalajının içindeki bitki koruma ürünlerinin karekod bilgilerinin tümünü içeren bir tanımlayıcı mutlaka bulunur. Taşıma ambalajı üzerine konulacak tanımlayıcılar Bakanlıkça hazırlanacak kılavuzlarda belirlenen şekilde uygulanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Kontrol ve İdari Yaptırımlar

Kontrol 

MADDE 34 – (1) Bitki koruma ürünü satmaya yetkilendirilmiş bayi ve toptancılar ile ruhsat sahibi firmalar ve bunlara ait bitki koruma ürünü depolarının kontrolü il müdürlüğü ve yetki verilmesi durumunda ilçe müdürlüğünce yapılır.

(2) İlçe müdürlüğüne kontrol yetkisi verilmesi durumunda, ilçe müdürlüğünce yürütülen iş ve işlemler ile o ilçede faaliyet gösteren bayi ve toptancılar il müdürlükleri tarafından belirli dönemlerde kontrol edilir.

(3) İhtiyaç durumunda il içi veya iller arası görevlendirme yapılarak çapraz kontroller yapılır.

(4) Bitki koruma ürünü satmaya yetkilendirilmiş bayi ve toptancılar ile ruhsat sahibi firmalar ve bunlara ait bitki koruma ürünü depolarında yapılan kontrollerde tespit edilen eksiklikler kontrol defterine yazılır ve imzalanır.

(5) Kontrol yapılırken, daha önceki kontrollerde tespit edilerek kontrol defterine yazılan eksikliklerin giderilip giderilmediği öncelikle aranır.

(6) Yapılan kontrollerde bayi veya toptancının sağlık durumunda bu işi yapmasına engel teşkil edecek değişiklikler olduğunun görülmesi halinde yeni sağlık raporu istenir.

(7) İlçe müdürlükleri tarafından yapılan kontrollerle ilgili bilgi ve belgeler ile hazırlanan raporlar her ay sonunda il müdürlüğüne gönderilir.

(8) Bitki koruma ürünlerinin satış yerleri ile ilgili yapılan kontroller sonucunda Ek-9’da yer alan Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancı Denetim Raporu bilgileri il müdürlüklerince, Genel Müdürlük tarafından oluşturulan web tabanlı programa her ayın sonunda bir kez olmak üzere kayıt yapılır.

(9) Gerekli görülen durumlarda, il ve ilçe müdürlükleri ile bayi, toptancı, ruhsat sahibi firma ve bunlara ait bitki koruma ürünü depolarının kontrolü Genel Müdürlükçe yapılır.

Kontrol zamanı ve şekli

MADDE 35 – (1) Bitki koruma ürünü satmaya yetkilendirilmiş bayi ve toptancılar ile bunlara ait bitki koruma ürünü depoları, il ve ilçe müdürlüğünce yılda en az bir kez olmak üzere gerekli görüldüğü hallerde ve yeterli sıklıkta yerinde kontrol edilir.

(2) Ruhsat sahibi firmalar ve bunlara ait bitki koruma ürünü depoları ise gerekli görüldüğü hallerde kontrol edilir.

(3) Bitki koruma ürünlerinin satış ve depolandığı yerlerin kontrolü bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak yapılır.

Kontrollerde görevlendirilecek kişiler ve eğitim

MADDE 36 – (1) Bitki koruma ürünü satmaya yetkilendirilmiş bayi ve toptancılar ile ruhsat sahibi firmalar ve bunlara ait bitki koruma ürünü depolarının kontrolü, Genel Müdürlük tarafından Ek-10’da yer alan Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Görevlisi Kimlik Kartı verilmiş en az bir kişinin yer aldığı iki kişilik kontrol ekibi tarafından yapılır.

(2) Yapılan denetimler sonucunda yaptırım kararı verilmiş ürünlere ilişkin toplatma, satış durdurma, yediemine alma, ürünlerin üreticisine iadesi gibi iş ve işlemlerde il veya ilçe müdürünün görevlendireceği teknik elemanlar da görev alabilir.

(3) Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Görevlisi Kimlik Kartı, Genel Müdürlük, il ve ilçe müdürlüklerinde sadece bitki koruma ürünlerinin satışı ile ilgili kontrollerde görevli ziraat mühendisi, kimya mühendisi ve kimyager unvanına sahip teknik personele verilir.

(4) Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Görevlisi Kimlik Kartı verilmiş kişilerin emekli olması veya bitki koruma ürünlerinin satışı ile ilgili kontrollerden farklı bir alanda görevlendirilmesi durumunda, en geç on beş gün içerisinde, Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Görevlisi Kimlik Kartı iade edilir ve Genel Müdürlükçe iptal edilir.

(5) Bakanlık tarafından gerekli görüldüğü zamanlarda, üçüncü fıkrada belirtilen unvanlara sahip il veya ilçe müdürlüğünde bitki koruma ürünlerinin satış yerlerinin kontrolünde görevlendirilecek personel için eğitim düzenlenir. Eğitim sonucunda eğitime katılan kişilere, uygun görülmesi durumunda, Genel Müdürlük tarafından Ek-10’da yer alan Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Görevlisi Kimlik Kartı düzenlenir.

(6) Uygulamalarda birlikteliği sağlamak, faaliyetleri değerlendirmek amacıyla Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Görevlisi Kimlik Kartı verilmiş olan kişiler için Bakanlıkça gerekli görüldüğü zamanlarda hizmet içi eğitim, değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı düzenlenir.

(7) Bitki koruma ürünü satmaya yetkilendirilmiş bayi ve toptancılar ile ruhsat sahibi firmalar ve bunlara ait bitki koruma ürünü depolarının kontrolünde, bitki sağlığı konusunda eğitim almış olan tekniker veya teknisyen unvanına sahip kişiler, kontrol yetkisi verilen personele yardımcı olmak üzere görev alabilir.

Kontrol görevlilerinin görev ve yetkileri

MADDE 37 – (1) Bitki koruma ürünleri kontrol görevlisinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Bitki koruma ürünlerinin satış ve depolandığı yerlerin kontrolünü yapmak, gerekli tutanak ve raporları hazırlamak ve ilgili birimlere sunmak.

b) Kontrol faaliyeti sırasında, ilgililerin cezai sorumluluk gerektiren faaliyetlerinin tespiti halinde, ilgili mevzuat gereği gerekli işlemleri yaparak durumu ilgili makamlara iletmek.

c) Görev alanına giren konularla ilgili inceleme, araştırma ve kontrol yapmak.

ç) Gerektiğinde kontrol edilecek olan ürünlerden numune almak.

d) Yürüttüğü kontrol görevi için gerekli gördüğü dosya ve belgeleri gizliliği saklı kalmak kaydıyla, denetim yaptığı kuruluş ve kişilerden istemek, bunları incelemek, bunların yetkili merciler tarafından onaylanmış örneklerini almak, kontrole konu olan diğer yerlerde inceleme ve araştırma yapmak.

e) Bitki koruma ürünlerini toptan veya perakende satan bayi veya toptancı ile bitki koruma ürünlerini piyasaya arz eden üretici veya dağıtıcının yapılan kontrol faaliyetini engellemesi durumunda, güvenlik güçlerinden yardım istemek ve onların nezaretinde gerekli kontrolleri yapmak.

f) Yapılacak kontrollerde işin özelliği ve risk durumuna göre gerekli gördüğü durumlarda, ilgili Genel Müdürlük veya il müdürlüğü onayıyla, refakat etmek üzere konusunda gerekli bilgi ve mesleki tecrübeye sahip kişileri davet etmek, bunların görüş ve önerilerinden yararlanmak.

g) Kontrolün her aşamasında risk değerlendirmesi yapmak suretiyle risk derecesine göre gerekli işlemleri yapmak ve il müdürlüğünü bilgilendirmek.

ğ) Bitki koruma ürünlerinin satış ve depolama işlemlerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılıp yapılmadığını ve bu işlemlerle ilgili bütün bilgi, belge ve kayıtları kontrol etmek.

Kontrol görevlilerinin sorumlulukları

MADDE 38 – (1) Bitki koruma ürünleri kontrol görevlisinin sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) Bakanlık tarafından verilen Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Görevlisi Kimlik Kartını, kontrolden önce kontrol yapılacak yerdeki kişilere ibraz etmek.

b) Bitki koruma ürünlerinin satış ve depolandığı yerlerin kontrolünü yaparken görevini ilgili mevzuata uygun ve tarafsız olarak yürütmek.

c) Yapılan kontrollerde elde ettiği her türlü bilgi ve belgeyi, denetim işlemleri sonuçlanıncaya ve bu sonuçların ilgililere yazılı olarak tebliğine kadar  gizli tutmak.

ç) Yapılan kontrollerde tespit edilen ve tutanak ya da rapor ile kayıt altına alınmış iş ve işlemleri takip etmek ve sonuçlandırmak.

d) Görevinden ayrılması veya farklı bir birimde görevlendirilmesi durumunda en geç on beş gün içerisinde Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Görevlisi Kimlik Kartını görev yaptığı ilin müdürlüğüne iade etmek.

İdari yaptırımlar

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak yapılan kontrollerde uygulanacak yaptırımlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ve 28 inci maddede belirtilen hususlardan herhangi birine aykırı davrandığı tespit edilen bitki koruma ürünü bayileri, il müdürlüğünce yazılı olarak ikaz edilir. İkaz edilen hususun tekrarı halinde bayilere, Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen idari para cezası verilir.

b) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (ğ), (h), (ı), (i), (j), (k), (l), (m), (n) ve (ş) bentlerinde belirtilen hususların herhangi birine aykırı davrandıkları tespit edilen bitki koruma ürünü bayilerine, Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen idari para cezası verilir.

c) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (o) bendinde belirtilen hususa aykırı davrandığı tespit edilen bitki koruma ürünü bayilerine, Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen idari para cezası verilir.

ç) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (ğ), (h), (ı), (i), (j), (k), (l) ve (o) bentlerinde belirtilen hususların herhangi birine aykırı davrandıkları tespit edilen bitki koruma ürünü toptancılarına, Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen idari para cezası verilir.

d) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinde belirtilen hususa aykırı davrandığı tespit edilen bitki koruma ürünü bayileri ve 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde belirtilen hususa aykırı davrandığı tespit edilen bitki koruma ürünü toptancıları ile 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde belirtilen hususa aykırı davrandığı tespit edilen bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalara, Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen idari para cezası verilir.

e) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (p), (r) ve (s) bentlerinde belirtilen hususların herhangi birine aykırı davrandıkları tespit edilen bitki koruma ürünü bayileri ile 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde belirtilen hususların herhangi birine aykırı davrandıkları tespit edilen bitki koruma ürünü toptancıları, il müdürlüğünce yazılı olarak ikaz edilir. İkaz edilen hususun tekrarı halinde bitki koruma ürünü bayi veya toptancılarına, Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen idari para cezası verilir.

f) Bu Yönetmeliğin 9 uncu, 11 inci ve 30 uncu maddelerinde belirtilen hususların herhangi birine aykırı davrandıkları tespit edilen bitki koruma ürünü bayileri ile 10 uncu, 11 inci ve 30 uncu maddelerinde belirtilen hususların herhangi birine aykırı davrandıkları tespit edilen bitki koruma ürünü toptancıları, il müdürlüğünce yazılı olarak ikaz edilir. İkaz edilen hususların düzeltilmesi için süre verilir. İkaz edilen hususların verilen süre sonunda düzeltilmemesi durumunda, bitki koruma ürünü bayi veya toptancılarının izin belgesi, il müdürlüğünce bir aydan az olmamak üzere ikaz edilen husus düzeltilinceye kadar askıya alınır.

g) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendinde belirtilen hususlara aykırı davrandıkları tespit edilen bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalar için ilgili mevzuat dikkate alınarak işlem yapılır.

ğ) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen hususlara aykırı davrandıkları tespit edilen bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalara, Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen idari para cezası verilir.

h) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde belirtilen hususların herhangi birine aykırı davrandıkları tespit edilen bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalara, Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen idari para cezası verilir.

ı) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) ve (j) bentlerinde belirtilen hususlara aykırı davrandıkları tespit edilen bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalar için Kanunun 42 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre işlem yapılır.

i) Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen hususlardan herhangi birine aykırı davrandıkları tespit edilen bitki koruma ürünü bayi veya toptancıları ile bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalara, Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen idari para cezası verilir.

j) Bu Yönetmeliğin 26 ncı ve 27 nci maddelerinde belirtilen hususların herhangi birine aykırı davrandıkları tespit edilen bitki koruma ürünü bayi veya toptancıları, il müdürlüğünce yazılı olarak ikaz edilir. İkaz edilen hususun tekrarı halinde bayilere, Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen idari para cezası verilir.

k) Bu Yönetmeliğin 31 inci, 32 nci ve 33 üncü maddelerinde belirtilen hususların herhangi birine aykırı davrandıkları tespit edilen bitki koruma ürünü bayi veya toptancıları ile bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalara, Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen idari para cezası verilir.

l) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen hususlara aykırı davrandıkları tespit edilen kişilere, Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen idari para cezası verilir.

m) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen hususlara aykırı davrandıkları tespit edilen kişilere Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen idari para cezası verilir.

n) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen hususların herhangi birine aykırı davrandıkları tespit edilen bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalar, il müdürlüğünce yazılı olarak ikaz edilir. İkaz edilen hususların düzeltilmesi için süre verilir. İkaz edilen hususların süresinde düzeltilmemesi durumunda, bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmaların depo izin belgesi, il müdürlüğünce bir aydan az olmamak üzere ikaz edilen husus düzeltilinceye kadar askıya alınır.

o) Yapılan kontrollerde, kontrol görevlilerinin görevlerini yapmalarına engel olan, kontrol esnasında kontrol görevlilerinin yapacağı kontrolü sözlü veya fiili olarak yapılacak hareketlerle engelleyen bayi veya toptancıların belgeleri iptal edilir ve bu kişiler hakkında il veya ilçe müdürlüklerince savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

ö) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen hususlara aykırı davrandıkları tespit edilen kişilere, Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen idari para cezası verilir.

p) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen hususlara aykırı davrandıkları tespit edilen bitki koruma ürünü bayi veya toptancıları ile aynı maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen hususlara aykırı davrandıkları tespit edilen bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalar ile toptancılara, Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen idari para cezası verilir.

r) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde ve 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen hususlar ile bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen hususların herhangi birine aykırı davrandıkları tespit edilen bitki koruma ürünü bayileri ile bitki koruma ürünü toptancılarına, Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen idari para cezası verilir.

s) Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen hususlara aykırı davrandıkları tespit edilen üreticiler için ilgili mevzuat dikkate alınarak işlem yapılır.

ş) Yapılan kontrollerde, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (t) bendinde belirtilen hususlara aykırı davrandığı tespit edilen bayilerin ve 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinde belirtilen hususlara aykırı davrandığı tespit edilen toptancıların belgeleri iptal edilir.

Yetki belgelerinin kaybolması ve/veya tahrip olması durumunda yapılacak işlemler

MADDE 40 – (1) Bayi veya toptancı izin belgesi ile bitki koruma ürünleri depo izin belgesinin herhangi bir nedenle kaybolması veya okunamayacak ve yanlış anlamalara neden olacak şekilde tahrip olması durumunda, yetki sahibi kişinin söz konusu belgenin yenilenmesi talebiyle, faaliyetin yapıldığı ildeki il müdürlüğüne başvuru yapması gerekir. Bu durumda il müdürlüğünce belgeler yeniden düzenlenir.

Yetki belgelerinin iptali ile ilgili hükümler

MADDE 41 – (1) Bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesine sahip olanlarla ilgili;

a) Bakanlıkça yasaklanan veya kullanımı sonlandırılan bitki koruma ürünlerinin satışının yapıldığının tespit edilmesi,

b) İl veya ilçe müdürlüğüne bilgi vermeden adres değişikliği yapıldığının tespit edilmesi,

c) İl veya ilçe müdürlüğüne bilgi vermeden faaliyetin sonlandırıldığının tespit edilmesi,

ç) Sorumlu yöneticinin işten ayrılmış olmasına rağmen il müdürlüğüne bilgi verilmeden satış yapıldığının tespit edilmesi,

durumunda bitki koruma ürünleri bayi izin belgesi veya bitki koruma ürünleri toptancı izin belgesi iptal edilir.

(2) Bu Yönetmeliğin 31 inci, 32 nci ve 33 üncü maddelerine aykırı davrandığı tespit edilerek bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (k) bendine göre idari para cezası uygulanmış bayi veya toptancıların, aynı takvim yılı içerisinde aynı hususun tekrarından dolayı ikinci kez idari yaptırım uygulanması gerektiren hallerde yetki belgesi iptal edilir.

(3) Bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre izin belgesi askıya alınan bayi veya toptancının, belgenin askıya alındığı tarihten itibaren en fazla bir yıl süre içerisinde askıya alma işlemine esas eksikliklerin tamamlanmaması durumunda bayi veya toptancı belgesi iptal edilir.

(4) Bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (n) bendine göre depo izin belgesi askıya alınmış olan ruhsat sahibi firmanın, belgenin askıya alındığı tarihten itibaren en fazla bir yıl süre içerisinde askıya alma işlemine esas eksiklikleri tamamlamaması durumunda depo izin belgesi iptal edilir.

(5) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen durumların dışında bir takvim yılı içerisinde bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesine göre iki kez idari para cezası uygulanmış bayi veya toptancıların, aynı takvim yılı içerisinde bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesine göre üçüncü kez idari para cezası uygulanması gerektiren hallerde yetki belgesi iptal edilir.

(6) Birinci veya ikinci fıkraya göre bayilik veya toptancı izin belgesi iptal edilen bayi veya toptancılara dört yıl, üçüncü ve beşinci fıkralarına göre bayilik veya toptancı izin belgesi iptal edilen bayi veya toptancılara ise iki yıl sonra şartları taşımaları halinde yeniden bayi veya toptancı izin belgesi düzenlenir.

(7) Kendi isteği ile il ve ilçe müdürlüğüne başvuru yaparak bitki koruma ürünleri bayi izin belgesi veya bitki koruma ürünleri toptancı izin belgesi iptal edilen kişilerin yeniden bu belgeleri talep etmesi halinde bu Yönetmelikte bayi veya toptancı olabilecekler için belirtilen şartları yerine getirmesi halinde yeniden bayi veya toptancı izin belgesi verilir.

(8) Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi gereği yer değişikliği işlemlerini dört ay içerisinde tamamlamamaları nedeniyle bayi veya toptancı izin belgesi iptal edilen bayi veya toptancılara iki yıl sonra şartları taşımaları halinde yeniden bayi veya toptancı izin belgesi düzenlenir.

(9) Bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (o) ve (ş) bentlerine göre bayilik veya toptancı izin belgesi iptal edilen bayi veya toptancılara, yeniden bayilik veya toptancı izin belgesi düzenlenmez.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlarla ilgili işlemler

MADDE 42 – (1) Yediemine alınma işlemi, Ek-11’de bulunan Yediemin Tutanağı düzenlenerek kontrol görevlilerince gerçekleştirilir.

(2) Yediemine alınma işlemi;

a) Kaçak olarak ülkeye sokularak satışa sunulmuş olan,

b) Onaysız olarak satışa sunulan veya bulundurulan,

c) Onaysız yerde satışa sunulan,

ç) Resmi kontroller sonucu ruhsatına esas spesifikasyonundan farklı olduğu tespit edilen,

d) İlgili mevzuata aykırı etiket ile piyasaya arz edilmiş olan,

e) Karekod zorunluluğu bulunduğu halde karekodsuz olarak piyasaya arz edilmiş olan,

f) Bakanlıkça alınan karar gereği satış durdurma kararı alınmış olan,

g) Son kullanım tarihi geçmiş olan,

ğ) Sahte olduğu tespit edilen,

h) Bakanlıkça kullanımı sonlandırılmış olan,

bitki koruma ürünleri için uygulanır.

(3) Bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izninin askıya alınması işlemi, kontrol görevlilerinin tuttuğu tutanağa göre il veya ilçe müdürlükleri tarafından yapılır.

(4) Bitki koruma ürünleri satış yetkisi askıya alınan bayi veya toptancıların bitki koruma ürünleri ile ilgili her türlü faaliyeti durdurulur. Bu süre içerisinde bitki koruma ürünü alış ve satışı yapılamaz.

(5) Bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesinin iptalinin yapılması işlemi, bu izni veren il müdürlüğünce yapılır.

Cezaların uygulanması ve tahsili

MADDE 43 – (1) Bakanlık tarafından istenen resmi evrakta tahrifat veya sahtecilik yaparak Bakanlığı yanılttığı tespit edilenlerin işlemleri durdurulur ve bu kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen idari yaptırımları uygulamaya il müdürü yetkilidir ve bu yetkisini ilçe müdürlerine yazılı olarak devredebilir. Ancak resmi kontroller sırasında, bitki koruma ürünlerinin; insan sağlığı, gıda ve yem güvenilirliği, bitki ve hayvan sağlığı açısından tehlike arz etmesi ve acil tedbirler alınmasının gerekli görüldüğü durumlarda, idari para cezaları hariç olmak üzere diğer idari yaptırımları uygulamaya kontrol görevlisi de yetkilidir. Verilen idari para cezaları otuz gün içinde ödenir.

(3) İmha işlemleri, tüm masrafları sahibi tarafından karşılanmak üzere Bakanlık gözetiminde gerçekleştirilir. Ürünlerin sahipsiz yakalanması durumunda masraflar Bakanlık bütçesinden karşılanır.

(4) Sahipleri tarafından piyasadan toplatılması gereken ürünlerin sahibi veya sorumlusu tarafından toplatılmaması durumunda Bakanlık tarafından toplatılır, toplatma masrafının iki katı tutarın sorumlular tarafından ödenmesi için bir aylık ödeme süresi verilir.

(5) Bu Yönetmelikte verilen süreler içinde ödenmeyen tutarlar ile belirlenen idari para cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.

Alt düzenleyici işlemler

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelikte geçen konularla ilgili olarak açıklanması gerekli hususlar hazırlanacak uygulama talimatlarında belirtilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 45 – (1) 10/3/2011 tarihli ve 27870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik  yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1)  Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almış olan ve izin belgelerinin geçerliliği devam eden kişilerin satış yetkisi devam eder. Ancak satış yerleri ile ilgili belirlenen fiziksel şartların bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde bu Yönetmelik hükümlerine uyumlu hale getirilmesi zorunludur. Aksi durumda belgeler il müdürlüğünce iptal edilir.

Yürürlük

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Bu yazı toplamda 3459 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.