< ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASINDAN 2020 ÜNİVERSİTE KONTENJANI DEĞERLENDİRMESİ | ziraat fakültesi | Tarım haberleri Son dakika tarım haberleri

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASINDAN 2020 ÜNİVERSİTE KONTENJANI DEĞERLENDİRMESİ
10 Ağustos 2020 Pazartesi Saat 12:32
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS Yerleştirme) kapsamında 2020 yılında üniversite tercihlerinde kullanılacak Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı.

. 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak tercihlerle gelecekte üyelerimiz olacak öğrencilerin yerleşeceği programlar ve kontenjanları hakkında mesleki bir değerlendirmede bulunmak öğrencilerimiz için büyük önem taşımaktadır.

 

Geçmiş yıllarda farklı puan türlerinden öğrenci yerleştirmesi yapılırken, 2018 yılında sınav sisteminde yapılan değişiklik sonrası, eşit ağırlık puan türünden öğrenci alan Tarım Ekonomisi dışında kalan Ziraat Fakülteleri programlarının tümüne sayısal puan türünden öğrenci yerleştirmesi yapılmaktadır.

 

Ziraat mühendisliği eğitiminin verildiği fakültelerde, farklı mesleki disiplinler olan gıda mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, biyosistem mühendisliği ve peyzaj mimarlığı programları da bulunmaktadır. Bu değerlendirme, ODA üyesi meslek disiplinleri ile sınırlıdır.

 

 Ziraat Fakülteleri Programları

Türkiye’de 43 üniversitede ziraat mühendisliği eğitimine yönelik programların yer aldığı farklı adlarda fakülteler bulunmaktadır. Bu üniversitelerden Muğla Sıtkı Koçman, Kocaeli, Bandırma Onyedi Eylül, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesindeki programlarda henüz eğitime başlanmamıştır. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nde Genetik ve Yaşam Bilimleri programına, Muş Alparslan Üniversitesi’nde Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü ile Hayvansal Üretim ve Teknolojileri programlarına öğrenci alınmıştır.

 

2020 yılında ilk kez bu yıl öğrenci alacak olan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile birlikte Ziraat Mühendisliği eğitimi verilen 37 üniversitede 174 program açılmıştır (Çizelge 1).

 

Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde bulunan Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin adı Ereğli Ziraat Fakültesi olarak değiştirildi. Ancak bu fakültede bu yıl önceki yıllarda olduğu gibi sadece Biyosistem Mühendisliği programı açıldı. Bu nedenle Çizelge-1’de 38 fakülte arasında yer almasına karşın, program sayısı ve kontenjan bilgisine yer verilmeyerek bu fakülteye ilişkin bilgiler Biyosistem Mühendisliği kısmında yer almaktadır.

 

2016 yılında açılan ve bir Vakıf Üniversitesi olan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bünyesinde yer alan Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde Bitki Koruma Bölümü ile Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü açılmış olup, henüz öğretime başlanmamıştır. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan Genetik ve Yaşam Bilimleri programı mezunlarının unvanlarının belirsizliği nedeniyle değerlendirme dışı tutulmuştur.

 

2018 yılında açılan Muş Alparslan Üniversitesi bünyesindeki Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nde 4 yıllık Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü ile Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölümü açılmış olup, 2019 yılında öğrenci alımına başlanmış, Bitkisel Ürünlerde 21 kontenjana 5, Hayvansal Ürünlerde 21 kontenjana 3 öğrenci yerleşmiştir. 2020 yılında 20+20 toplam 40 adet kontenjan açılmıştır. Uygulamalı Bilimler Fakültesi mezunlarının unvanlarının ne olacağı belirsizliğini koruduğundan değerlendirme dışı tutulmuştur.

 

2019 yılında kurulan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde yer alan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’nde Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü ile Moleküler Biyoloji ve


Genetik Bölümü açılmıştır. 2020 yılında Genetik ve Yaşam Bilimleri Programlarına ücretli, bursu ve %50 indirimli toplam 50 kontenjan açılmıştır. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi bünyesinde bulunan programların mezunlarının unvanlarının ne olacağı belirsizliğini koruduğundan değerlendirme dışı tutulmuştur.

 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Adıyaman Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinde, diğer fakültelerden farklı olarak bölüm programları yerine sadece Ziraat Mühendisliği programı yer almaktadır.

 

Çizelge-1 Kontenjan Açılan Programlar

 

Program Sayısı

Kontenjan

 

ÜNĠVERSĠTE /Program

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

 

2020

ADIYAMAN Ü.

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

21

31

31

31

AKDENĠZ Ü. (ANTALYA)

8

7

8

9

9

9

9

233

227

273

289

289

299

344

ANKARA Ü.

9

9

9

9

9

9

9

363

363

370

370

375

380

401

ATATÜRK Ü. (ERZURUM)

7

4

8

6

9

7

7

222

129

188

146

229

192

201

AYDIN ADNAN MENDERES Ü.

8

7

7

7

7

7

7

263

257

257

262

215

247

247

BĠLECĠK ġEYH EDEBALĠ Ü.

2

1

1

1

1

1

1

42

31

31

31

6

41

41

BĠNGÖL Ü.

3

2

2

2

3

1

1

93

62

42

42

73

31

31

BOLU ABANT ĠZZET BAYSAL Ü.

1

3

4

4

5

5

5

31

98

104

104

120

120

120

BURSA ULUDAĞ Ü.

7

7

7

7

6

6

6

206

206

236

238

197

236

246

ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART Ü.

8

7

9

7

7

8

9

248

222

284

254

254

263

299

ÇUKUROVA Ü. (ADANA)

8

7

7

8

8

7

6

312

281

306

322

322

301

306

DĠCLE Ü. (DĠYARBAKIR)

4

4

4

4

4

3

5

139

139

124

144

176

114

186

DÜZCE Ü.

-

1

1

1

2

1

2

0

21

26

26

36

26

52

EGE Ü. (ĠZMĠR)

9

9

9

9

9

9

9

289

289

304

304

325

330

340

ERCĠYES Ü. (KAYSERĠ)

5

4

6

5

6

5

6

165

135

191

145

151

140

161

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ Ü.

4

4

4

4

4

4

4

144

144

144

144

155

155

155

HARRAN Ü. (ġANLIURFA)

7

5

5

4

5

4

5

217

165

165

144

180

154

175

HATAY MUSTAFA KEMAL Ü.

6

4

6

4

5

4

4

191

149

181

129

114

119

119

IĞDIR Ü.

4

2

4

1

3

1

1

99

62

84

36

69

31

31

ISPARTA UYGULAMALI BĠL. Ü.

8

6

6

1

1

9

9

253

201

216

82

103

153

165

K.MARAġ SÜTÇÜ ĠMAM Ü.

6

4

4

4

5

5

5

186

144

144

139

144

140

140

KIRġEHĠR AHĠ EVRAN Ü.

4

3

5

4

4

4

5

140

113

145

114

124

109

145

KĠLĠS 7 ARALIK Ü.

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

21

21

MALATYA TURGUT ÖZAL Ü.

2

2

2

2

2

2

3

78

78

78

78

78

82

103

NĠĞDE ÖMER HALĠSDEMĠR Ü.

2

2

3

2

3

3

3

62

62

88

62

78

78

78

ONDOKUZ MAYIS Ü. (SAMSUN)

9

8

8

7

8

8

8

269

248

243

237

253

238

238

ORDU Ü.

4

3

4

2

2

2

2

124

88

94

57

57

52

52

R. TAYYĠP ERDOĞAN Ü. (RĠZE)

2

1

2

2

2

2

2

52

16

37

32

42

32

32

SAKARYA UYGULAMALI BĠL. Ü.

-

-

-

-

-

-

1

 

-

-

-

-

-

31

SELÇUK Ü. (KONYA)

8

8

8

8

8

8

8

253

253

268

288

303

278

278

SĠĠRT Ü.

2

3

5

6

5

4

4

52

93

94

110

104

109

109

ġIRNAK Ü.

1

1

1

1

2

2

2

31

21

11

11

37

42

42

TEKĠRDAĞ NAMIK KEMAL Ü.

7

5

7

5

6

6

7

222

165

222

155

140

171

192

TOKAT GAZĠOSMANPAġA Ü.

5

4

6

4

5

5

5

165

124

146

104

109

120

120

UġAK Ü.

4

2

3

2

4

4

4

129

72

88

72

104

104

114

VAN YÜZÜNCÜ YIL Ü.

4

3

3

3

5

5

5

119

108

73

68

115

100

110

YOZGAT BOZOK Ü.

2

1

3

1

3

3

3

82

5

93

31

63

68

68

N. ERBAKAN Ü.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

170

143

171

147

168

165

174

5474

4771

5350

4791

5482

5107

5524

Kaynak; ÖSYM

 

2019 yılı tercih kılavuzunda yer alan 2 Su Ürünleri Mühendisliği, 6 Gıda Mühendisliği, 7 Peyzaj Mimarlığı ile 10 Biyosistem programı hariç tutulacak olunursa, 36 Ziraat Fakültesinde 166 program için 5.148 kontenjan açılmış, 4.630 öğrenci Ziraat Fakültelerine yerleştirilmiştir. Yerleşme oranı

%89.9’dur.


Bu değerlendirmede, Ziraat Fakülteleri içinde yer alan 8 Peyzaj Mimarlığı (Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesinde açılan programla 8’e yükselmiştir), 6 Gıda Mühendisliği, 11 Biyosistem Mühendisliği (Bingöl, Hatay ve Van Yüzüncü Yıl üniversitelerinde yeni açılmış, Siirt Üniversitesindeki programa ise kontenjan verilmemiştir) ve 2 Su Ürünleri Mühendisliği programı dâhil edilmemiştir. Açılan program sayısı 2019 yılına göre 9, kontenjan ise 417 artmıştır (Çizelge 2).

 

Çizelge-2 Kontenjan Açılan Programlar

POGRAMLAR (BÖLÜMLER)

Program Sayısı

Kontenjan

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Bahçe Bitkileri

23

28

25

29

30

29

785

906

758

862

872

891

Bitki Koruma

29

29

27

28

28

28

1025

1046

981

1033

1.026

1036

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

1

1

1

1

1

1

31

31

31

31

31

31

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri

-

1

-

1

1

 

1

-

26

-

16

 

16

 

16

Kanatlı Hayvan YetiĢtiriciliği

1

1

1

1

1

1

25

16

16

16

16

16

Süt Teknolojisi

2

2

2

2

2

2

42

42

42

42

47

57

Tarım Ekonomisi

17

17

18

20

21

22

625

679

712

765

778

799

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Müh.

9

9

8

8

9

 

10

210

179

193

213

 

245

 

301

Tarımsal Biyoteknoloji

8

10

9

9

8

8

280

340

289

284

213

218

Tarımsal Genetik Mühendisliği

1

1

1

1

1

1

31

31

31

31

31

31

Tarımsal Yapılar ve Sulama

3

4

5

6

5

7

80

69

90

121

106

168

Tarla Bitkileri

28

30

25

28

25

28

931

977

832

999

804

907

Tohum Bilimi ve Teknolojisi

-

-

-

1

1

1

-

-

-

16

16

16

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

9

16

7

12

12

14

270

437

263

343

334

400

Zootekni

11

20

13

18

18

19

315

571

419

529

500

565

Ziraat Mühendisliği

-

-

3

3

2

2

-

-

134

181

72

72

TOPLAM

142

169

145

168

165

174

4.650

5.350

4.791

5.482

5.107

5.524

Kaynak; ÖSYM

 

2020 yılında kontenjan açılan 37 fakülteden ikisi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, biri Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi adını taşımaktadır (Çizelge 3). Ayrıca vakıf üniversitesi olan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nde Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi bulunmaktadır.

 

Bu konuda güncel YÖK verileri ile ÖSYM Kılavuzundaki fakülte adlarında uyumsuzluk bulunduğunu vurgulamak gerekir.

 

ÖSYM Kılavuzuna göre 5 fakültenin farklı isimlendirmeden vaz geçerek Ziraat Fakültesi adını almış olması, bu konudaki eleştirilerin dikkate alınmış olması açısından önemli bir gelişmedir.

 

Çizelge-3 Farklı Ġsimlendirmeye Sahip Fakülteler

Fakültenin Bağlı Olduğu Üniversite

2019

2020

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Tarım Bilimleri ve

Teknolojileri Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri

Fakültesi

Adıyaman Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

 

Ziraat ve Doğa

Bilimleri Fakültesi

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Düzce Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Uşak Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

 

 Su Ürünleri/Balıkçılık Programları

Su Ürünleri/Balıkçılık alanında Su Ürünleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi bünyesinde Su Ürünleri Mühendisliği programı, Deniz Bilimleri Fakültesi bünyesinde Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği programı bulunmaktadır. 2017 yılında isim


değiştiren İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su Bilimleri Fakültesi olarak Su Bilimleri ve Mühendisliği programına öğrenci almaktadır.

 

Çizelge-4 Kontenjan Açılan Programlar

ÜNĠVERSĠTELER

Kontenjan

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Akdeniz Ü. Su Ürünleri Fakültesi

26

11

11

16

26

31

26

26

Atatürk Ü. Su Ürünleri Fakültesi

26

11

-

-

11

21

21

16

Çanakkale 18 Mart Ü. Deniz Bil. Ve Teknolojisi Fakültesi

26

11

-

-

11

21

16

16

Çukurova Ü. Su Ürünleri Fakültesi

26

11

-

11

11

21

21

21

Ege Ü. Su Ürünleri Fakültesi

52

31

31

41

52

62

52

52

Fırat Ü. Su Ürünleri Fakültesi

26

11

41

11

11

16

16

16

Isparta Uygulamalı Bilimler Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi

26

11

-

11

11

21

16

16

İskenderun Teknik Ü. Deniz Bil. ve Teknolojisi Fakültesi

26

11

-

-

11

11

21

21

İzmir Kâtip Çelebi Ü. Su Ürünleri Fakültesi

26

26

-

11

11

31

21

21

Kastamonu Ü. Su Ürünleri Fakültesi

26

11

-

-

-

-

-

-

Mersin Ü. Su Ürünleri Fakültesi

26

11

-

11

11

21

21

21

Muğla S. Koçman Ü. Su Ürünleri Fakültesi

26

11

-

11

16

21

21

21

R. T. Erdoğan Ü. Su Ürünleri Fakültesi

26

11

-

11

11

21

16

16

Sinop Ü. Su Ürünleri Fakültesi

26

11

-

11

11

11

-

21

Tunceli Ü. Su Ürünleri Fakültesi

26

11

-

-

-

-

-

-

Turgut Özal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

-

11

-

-

-

-

-

-

Van Yüzüncü Yıl Ü. Su Ürünleri Fakültesi

26

11

-

-

-

16

16

16

TOPLAM

442

222

83

145

204

325

284

300

İstanbul Ü. Su Bilimleri Fakültesi

(2017 öncesi Su Ürünleri Fakültesi)

52

41

41

52

52

52

52

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaziosmanpaşa Ü. Ziraat Fakültesi

26

-

-

-

-

 

-

 

Bingöl Ü. Ziraat Fakültesi

26

-

-

-

-

-

-

 

Adnan Menderes Ü. Ziraat Fakültesi

26

11

-

 

-

-

-

 

Sütçü İmam Ü. Ziraat Fakültesi

-

-

-

-

-

-

-

 

Ankara Ü. Ziraat Fakültesi (İngilizce)

-

21

-

11

21

31

31

31

Ankara Ü. Ziraat Fakültesi

41

26

26

26

26

31

31

31

TOPLAM

119

58

26

37

47

62

62

62

Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

26

11

-

-

11

11

11

11

KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi

26

11

-

11

11

21

21

21

Fırat Ü. Su Ürünleri Fakültesi

-

-

-

-

-

11

-

-

TOPLAM

52

22

-

11

22

43

32

32

GENEL TOPLAM

665

343

150

245

325

482

430

446

Kaynak; ÖSYM

 

2020 yılı tercih listesi incelendiğinde geçen yıl kontenjan açılmayan Sinop Üniversitesine bu yıl kontenjan açıldığı, Atatürk Üniversitesi dışındaki üniversitelerin Su Ürünleri Mühendisliği programlarının kontenjanlarının değişmediği görülmektedir. 14 Su Ürünleri Mühendisliği programının kontenjanı 2019 yılına göre 16 artarak 300 olmuştur. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan birisi İngilizce olan iki Su Ürünleri Mühendisliği programı için geçen yıl olduğu gibi 31’er kişilik kontenjan açılmıştır.


İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi, Su Bilimleri ve Mühendisliği programının 2019 yılındaki 52 kişilik kontenjanı aynı şekilde devam etmektedir.

 

KTÜ ve Ordu Üniversitesindeki Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği programlarının 32 kişilik kontenjanları değişmemiştir.

 

2019 yılında, Su Ürünleri / Balıkçılık alanındaki programların kontenjanı bir önceki yıla göre 16 artarak 446 olmuştur.

 

 Biyosistem Mühendisliği Programları

YÖK 2020 yılı güncel verilerine göre; Ziraat Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde 23 adet Biyosistem Mühendisliği Bölümü bulunmaktadır. Aydın Adnan Menderes Ü. Ziraat Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Ü. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bingöl Ü. Ziraat Fakültesi, Bursa Uludağ Ü. Ziraat Fakültesi, Düzce Ü. Ziraat Fakültesi, Erciyes Ü. Seyrani Ziraat Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Ü. Ziraat Fakültesi, Hatay Mustafa Kemal Ü. Ziraat Fakültesi, Iğdır Ü. Iğdır Ziraat Fakültesi, Kahramanmaraş S. İmam Ü. Zir. Fak, Malatya Turgut Özal Ü. Ziraat Fakültesi, Necmettin Erbakan Ü. Ereğli Ziraat Fakültesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Niğde Ömer Halisdemir Ü. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Ordu Ü. Ziraat Fakültesi, Siirt Ü. Ziraat Fakültesi, Şırnak Ü. Ziraat Fakültesi, Tekirdağ Namık Kemal Ü. Ziraat Fakültesi, Tokat Gaziosmanpaşa Ü. Ziraat Fakültesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yozgat Bozok Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi aktif; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Ziraat Fakültesi pasif konumdadır.

 

ÖSYM kılavuzuna göre 2020 yılında 12 Ziraat Fakültesinde Biyosistem Mühendisliği Programı için kontenjan açılmıştır. Ziraat Fakültesi dışında Biyosistem Mühendisliği Programının yer aldığı N. Erbakan Üniversitesinde Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin adı, Ereğli Ziraat Fakültesi olarak değişmiştir. 2020 yılında toplam 12 Biyosistem Mühendisliği Programı için açılan kontenjan bir önceki yıla göre 88 artarak 384 olmuştur.

 

Çizelge-5 Biyosistem Mühendisliği Programları

ÜNĠVERSĠTE

Kontenjan

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aydın Adnan Menderes Ü. Ziraat Fakültesi

41

52

52

52

52

52

52

52

Bilecik Şeyh Edebali Ü. Ziraat Fakültesi

-

-

-

-

-

41

31

31

Bingöl Ü. Ziraat Fakültesi

-

-

-

-

-

-

-

21

Bursa Uludağ Ü. Ziraat Fakültesi

36

36

36

41

41

41

41

52

Düzce Ü. Ziraat Fakültesi

-

-

-

-

-

21

21

31

Erciyes Ü. Ziraat Fakültesi

36

36

26

26

31

31

31

31

Hatay Mustafa Kemal Ü. Ziraat Fakültesi

36

36

-

-

31

31

-

21

Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. Zir. Fakültesi

36

36

-

-

11

21

21

31

Necmettin Erbakan Ü. Ereğli Ziraat Fakültesi

-

-

-

-

21

21

26

31

Tekirdağ Namık Kemal Ü. Ziraat Fakültesi

36

36

26

31

31

31

31

31

Tokat Gaziosmanpaşa Ü. Ziraat Fakültesi

36

36

-

16

21

21

21

31

Van Yüzüncü Yıl Ü. Ziraat Fakültesi

-

-

-

-

-

-

-

21

Siirt Ü. Ziraat Fakültesi

-

-

-

21

21

21

21

-

Yozgat Bozok Ü. Ziraat Fakültesi

36

11

26

-

-

-

-

-

TOPLAM

329

290

166

187

260

332

296

384

Kaynak; ÖSYM

 

 Tütün Teknolojisi Mühendisliği Programı

Sadece Manisa Celâl Bayar Üniversitesi bünyesinde bulunan Tütün Eksperliği Yüksekokulunda Tütün Teknoloji Mühendisliği Bölümüne 2019 yılında olduğu gibi bu yıl da 21 kişilik kontenjan verilmiştir.


 Organik Tarım ĠĢletmeciliği Programları

Ziraat Mühendisliği eğitimi ve mezunların istihdamına yönelik sorunlar her geçen gün büyürken, Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarında açılan Organik Tarım İşletmeciliği programlarına, Ziraat Mühendisliği eğitimi ve mezunların istihdamına yönelik sorunlar varken öğrenci alınmaya devam edilmektedir.

 

Geçmiş yıllardaYGS-6 puan türü ile öğrenci alan Organik Tarım İşletmeciliği programlarına 2018 yılından itibaren eşit ağırlık puanı ile öğrenci alınmaya başlanmıştır. Puan türü değişikliğinin öğrenci tercihlerini azaltması nedeniyle kontenjan verilen program sayısı 6’dan üçe düşmüş, toplam kontenjan ise 2019 yılına göre 23 azalmıştır.

 

Çizelge-6 Organik Tarım ĠĢletmeciliği Programları

Üniversite/ Yüksekokul

2016

2017

2018

2019

2020

Selçuk Ü. Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

41

41

41

31

25

Osmaniye Korkut Ata Ü. Kadirli Uygulamalı Bilimler Y.O.

31

31

41

31

25

Pamukkale Ü. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu(İÖ)

62

62

62

-

 

Pamukkale Ü. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

62

62

62

41

30

Bayburt Ü. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

-

31

31

-

 

Bayburt Ü. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İÖ)

-

31

-

-

 

Iğdır Ü. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

-

31

31

-

 

Toplam

196

289

268

103

80

Kaynak; ÖSYM

 

Tercih yapacak öğrencilerimizin bilinçli davranmalarını ve istedikleri programlara yerleşmelerini dileriz.

 

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

Bu yazı toplamda 2028 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.